Nieuws

Blijf op de hoogte en bekijk hier het laatste Wilms Arbeidsinspiratie nieuws!

WERKbalansmeter 2.0 gelanceerd!

Vernieuwde WERKbalansmeter nu ook beschikbaar in het Engels!

De WERKbalansmeter (WBM) is een unieke HR tool die met ondersteuning en goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken in 2014 op de markt kwam. De WBM is inhoudelijk geactualiseerd. De nieuwe versie is ook beschikbaar in het Engels en richt zich naast duurzame inzetbaarheid vooral op het inventariseren van werkaspecten die werkstress (PSA) kunnen veroorzaken. Daarnaast hebben we prioriteit gegeven aan informatiebeveiliging en wordt de WBM ingevuld vanuit een ISO 27001 én NEN 7510 gecertificeerde omgeving.

Lees meer

Masterclasses en inspiratiesessies over werkdruk of ongewenst gedrag

Veel vraag naar masterclasses op het gebied van Werkdruk en Ongewenst Gedrag

Werkdruk en ongewenst gedrag zijn actuele thema’s die regelmatig in het nieuws zijn en steeds hoger op de agenda komen bij organisaties en bedrijven. Naast onderzoek neemt nu ook de vraag naar masterclasses en informatiesessies duidelijk toe. Wilms Arbeidsinspiratie is expert in deze thema’s en heeft in 2022 voor verschillende klanten masterclasses verzorgd. We geven enkele voorbeelden van deze maatwerktrajecten en reacties van deelnemers.

Lees meer

Stichting stad en kerk brengt psychosociale arbeidsbelasting in kaart met de werkbalansmeter

Stichting Stad en Kerk brengt psychosociale arbeidsbelasting in kaart met de WERKbalansmeter

Stek - stichting voor stad en kerk - in Den Haag, steunt de zwakkeren in de Haagse samenleving door te verbinden & beschermen, versterken & bezielen. Stek wilde in het kader van een arbo risico-inventarisatie en evaluatie in kaart brengen in hoeverre medewerkers bloot staan aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Namens Arbodienst Consense Arbo hebben wij de PSA risico's in kaart gebracht met de WERKbalansmeter. Wij vroegen Stek naar hun ervaringen met het uitgevoerde onderzoek.

Lees meer

Best Practice ongewenst gedrag - Wilms Arbeidsinspiratie

Best Practice: succesvolle aanpak van ongewenst gedrag

Door het schandaal rond the Voice of Holland is de discussie over ongewenst gedrag in alle hevigheid opgelaaid. Ongewenst of overschrijdend gedrag komt echter niet alleen voor bij The Voice. Overal waar mensen samenwerken, kunnen ongewenste omgangsvormen ontstaan. Hoe kun je dit aanpakken of voorkomen? Wilms Arbeidsinspiratie heeft veel ervaring met dit complexe thema: van strategisch niveau (beleidsontwikkeling) tot operationeel niveau (interventies).

Lees meer

Wilms Arbeidsinspiratie adviseert Shell stations over personeelsbeleid

Wilms Arbeidsinspiratie adviseert Shell locaties over personeelsbeleid

Wilms Arbeidsinspiratie heeft in opdracht van Arbodienst BeeActive een medewerkersonderzoek uitgevoerd bij diverse Shell locaties, waaronder de grootste van Nederland. Deze shell locaties worden geëxploiteerd door Robbert de Vogel, eigenaar/directeur van Walenburg BV. Het onderzoek heeft waardevolle inzichten opgeleverd en geholpen om de richting te bepalen in het personeelsbeleid. Lees de klantervaring!

Lees meer

Danny Wilms secretaris van de Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG)

Interview gevaarlijke stoffen terugdringen in de grafimedia sector

De sociale partners Grafimedia actualiseren dit jaar de in 2017 groots ingezette campagne “Stofwisseling”. Nieuwe initiatieven en activiteiten ondersteunen ondernemers bij de verdere uitfasering van gevaarlijke stoffen uit de productieprocessen in grafische - en signbedrijven. Als secretaris en projectleider van de Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG) werd ik samen met Peter Tegel van het Dienstencentrum geïnterviewd voor een artikel in PRINTmatters.

Lees meer

Boval Groep trots op resultaten medewerkersonderzoek de WERKbalansmeter

Boval Groep trots op resultaten medewerkersonderzoek de WERKbalansmeter

De Boval Groep is dé onafhankelijke brancheconsultant op het gebied van advisering en financiële dienstverlening. De HR afdeling van Boval schakelde mij in voor het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. De respons op het onderzoek was hoog (82%). Scores uit 2015 werden vergeleken met die van 2020 en lieten een sterk stijgende lijn zien. Een resultaat waar de organisatie trots op mag zijn. De HR afdeling legt uit waarom zij voor een maatwerkonderzoek met de WERKbalansmeter hebben gekozen.

Lees meer

Artikel Actuele editie arbocatalogus werkstress van Danny Wilms in vakblad Arbo

Artikel in vakblad Arbo - Actuele editie Arbocatalogus Werkstress

In 2020 is de arbocatalogus over werkstress in de grafimediabranche geactualiseerd en goedgekeurd door de inspectie SZW conform het nieuwe, strengere toetsingskader. In de praktijk blijkt dat veel branches het (nog) lastig vinden om hier mee om te gaan. Wat kunnen andere branches leren van het door de Grafimedia doorlopen traject? Lees hier mijn artikel verschenen in het vakblad Arbo nr 1/2 in februari 2021.

Lees meer

Wilms Arbeidsinspiratie ondersteunt KLM bij het optimaliseren van het beleid ongewenste omgangsvormen

Wilms Arbeidsinspiratie ondersteunt KLM bij het optimaliseren van het beleid ongewenste omgangsvormen

Maatschappelijk en in bedrijven is er steeds meer aandacht voor ongewenste omgangsvormen. Werkgevers zijn conform de Arbowet verplicht hun werknemers te beschermen tegen het arbeidsrisico ongewenste omgangsvormen (pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie). Wilms Arbeidsinspiratie heeft in opdracht van KLM de risico's t.a.v. ongewenste omgangsvormen geinventariseerd en geadviseerd hoe het beleid op dit onderwerp verder kan worden geoptimaliseerd.

Lees meer

Leidinggeven op afstand. Hoe houd je medewerkers gemotiveerd en betrokken als ze thuiswerken?

Leidinggeven op afstand - Hoe houd je medewerkers gemotiveerd en betrokken als ze thuiswerken?

Vorige maand nam ik deel vanuit het expertpanel aan een webinar over thuiswerken georganiseerd door Horizon voor ondernemers in Flevoland. Maar ook vanuit andere rollen en opdrachten heb ik in 2020 als adviseur mij bezig gehouden met het coronavirus en de gevolgen daarvan voor bedrijven en medewerkers. Een overzicht!

Lees meer

Arbocatalogus Minder Werkstress Meer Werkplezier goedgekeurd door inspectie SZW. De beste oplossingen voor werkdruk en ongewenste omgangsvormen nu praktisch bij elkaar in één naslagwerk!

Arbocatalogus Minder Werkstress Meer Werkplezier goedgekeurd door inspectie SZW

Wilms Arbeidsinspiratie heeft in opdracht van de sociale partners in de grafimedia en communicatiebranche het arbocatalogus thema 'Minder Werkstress, Meer Werkplezier' volledig geactualiseerd. De inspectie SZW heeft het geactualiseerde thema goedgekeurd en was onder de indruk van het resultaat. De beste oplossingen voor werkdruk en ongewenste omgangsvormen nu praktisch beschikbaar in één mooi naslagwerk!

Lees meer

Nieuwe website Wilms Arbeidsinspiratie

Nieuwe website Wilms Arbeidsinspiratie

Het was nogal een klus, maar het is gelukt: de nieuwe website is gelanceerd! De gehele inhoud en vormgeving zijn vernieuwd. Met de nieuwe website heeft Wilms Arbeidsinspiratie een mooi stap gemaakt naar de toekomst!

Lees meer