Nieuws

Blijf op de hoogte en bekijk hier het laatste Wilms Arbeidsinspiratie nieuws!

Wilms Arbeidsinspiratie adviseert Shell stations over personeelsbeleid

Wilms Arbeidsinspiratie adviseert Shell locaties over personeelsbeleid

Wilms Arbeidsinspiratie heeft in opdracht van Arbodienst BeeActive een medewerkersonderzoek uitgevoerd bij diverse Shell locaties, waaronder de grootste van Nederland. Deze shell locaties worden geëxploiteerd door Robbert de Vogel, eigenaar/directeur van Walenburg BV. Het onderzoek heeft waardevolle inzichten opgeleverd en geholpen om de richting te bepalen in het personeelsbeleid. Lees de klantervaring!

Lees meer

Medewerkersonderzoek in alle talen

Dienstverlening van Wilms Arbeidsinspiratie uitgebreid met medewerkersonderzoek in alle talen

Wilms Arbeidsinspiratie en netwerkorganisatie Workbooster hadden al de beschikking over een uniek instrument voor medewerkersonderzoek: de WERKbalansmeter (WBM). De WBM is ontwikkeld met ondersteuning en goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken. Nu is de dienstverlening – op verzoek van klanten - uitgebreid met een nieuw instrument dat in alle talen kan worden uitgezet.

Lees meer

Danny Wilms secretaris van de Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG)

Interview gevaarlijke stoffen terugdringen in de grafimedia sector

De sociale partners Grafimedia actualiseren dit jaar de in 2017 groots ingezette campagne “Stofwisseling”. Nieuwe initiatieven en activiteiten ondersteunen ondernemers bij de verdere uitfasering van gevaarlijke stoffen uit de productieprocessen in grafische - en signbedrijven. Als secretaris en projectleider van de Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG) werd ik samen met Peter Tegel van het Dienstencentrum geïnterviewd voor een artikel in PRINTmatters.

Lees meer

Boval Groep trots op resultaten medewerkersonderzoek de WERKbalansmeter

Boval Groep trots op resultaten medewerkersonderzoek de WERKbalansmeter

De Boval Groep is dé onafhankelijke brancheconsultant op het gebied van advisering en financiële dienstverlening. De HR afdeling van Boval schakelde mij in voor het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. De respons op het onderzoek was hoog (82%). Scores uit 2015 werden vergeleken met die van 2020 en lieten een sterk stijgende lijn zien. Een resultaat waar de organisatie trots op mag zijn. De HR afdeling legt uit waarom zij voor een maatwerkonderzoek met de WERKbalansmeter hebben gekozen.

Lees meer

Artikel Actuele editie arbocatalogus werkstress van Danny Wilms in vakblad Arbo

Artikel in vakblad Arbo - Actuele editie Arbocatalogus Werkstress

In 2020 is de arbocatalogus over werkstress in de grafimediabranche geactualiseerd en goedgekeurd door de inspectie SZW conform het nieuwe, strengere toetsingskader. In de praktijk blijkt dat veel branches het (nog) lastig vinden om hier mee om te gaan. Wat kunnen andere branches leren van het door de Grafimedia doorlopen traject? Lees hier mijn artikel verschenen in het vakblad Arbo nr 1/2 in februari 2021.

Lees meer

Wilms Arbeidsinspiratie ondersteunt KLM bij het optimaliseren van het beleid ongewenste omgangsvormen

Wilms Arbeidsinspiratie ondersteunt KLM bij het optimaliseren van het beleid ongewenste omgangsvormen

Maatschappelijk en in bedrijven is er steeds meer aandacht voor ongewenste omgangsvormen. Werkgevers zijn conform de Arbowet verplicht hun werknemers te beschermen tegen het arbeidsrisico ongewenste omgangsvormen (pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie). Wilms Arbeidsinspiratie heeft in opdracht van KLM de risico's t.a.v. ongewenste omgangsvormen geinventariseerd en geadviseerd hoe het beleid op dit onderwerp verder kan worden geoptimaliseerd.

Lees meer

Leidinggeven op afstand. Hoe houd je medewerkers gemotiveerd en betrokken als ze thuiswerken?

Leidinggeven op afstand - Hoe houd je medewerkers gemotiveerd en betrokken als ze thuiswerken?

Vorige maand nam ik deel vanuit het expertpanel aan een webinar over thuiswerken georganiseerd door Horizon voor ondernemers in Flevoland. Maar ook vanuit andere rollen en opdrachten heb ik in 2020 als adviseur mij bezig gehouden met het coronavirus en de gevolgen daarvan voor bedrijven en medewerkers. Een overzicht!

Lees meer

Arbocatalogus Minder Werkstress Meer Werkplezier goedgekeurd door inspectie SZW. De beste oplossingen voor werkdruk en ongewenste omgangsvormen nu praktisch bij elkaar in één naslagwerk!

Arbocatalogus Minder Werkstress Meer Werkplezier goedgekeurd door inspectie SZW

Wilms Arbeidsinspiratie heeft in opdracht van de sociale partners in de grafimedia en communicatiebranche het arbocatalogus thema 'Minder Werkstress, Meer Werkplezier' volledig geactualiseerd. De inspectie SZW heeft het geactualiseerde thema goedgekeurd en was onder de indruk van het resultaat. De beste oplossingen voor werkdruk en ongewenste omgangsvormen nu praktisch beschikbaar in één mooi naslagwerk!

Lees meer

Nieuwe website Wilms Arbeidsinspiratie

Nieuwe website Wilms Arbeidsinspiratie

Het was nogal een klus, maar het is gelukt: de nieuwe website is gelanceerd! De gehele inhoud en vormgeving zijn vernieuwd. Met de nieuwe website heeft Wilms Arbeidsinspiratie een mooi stap gemaakt naar de toekomst!

Lees meer

KLM huurt Wilms Arbeidsinspiratie in voor implementatie van PSA beleid

KLM heeft met ingang van mei 2019 Wilms Arbeidsinspiratie ingehuurd om te ondersteunen bij de implementatie van het beleid voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het gaat hierbij om arbeidsrisico's die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk en ongewenste omgangsvormen

Lees meer

Sociale partners Grafimedia gaan arbobeleid en instrumenten grondig moderniseren. Wilms Arbeidsinspiratie treedt op als projectleider

Wilms Arbeidsinspiratie ondersteunt sector Grafimedia bij modernisering van het Arbobeleid

De grafimediasector besteedt van oudsher veel aandacht aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Ook in in de periode tussen 2019 en 2020 worden verschillende projecten uitgevoerd. Wilms Arbeidsinspiratie is projectleider namens sociale partners

Lees meer

Training feedback geven en ontvangen van Wilms Arbeidsinspiratie

Training feedback geven en ontvangen

Wilms Arbeidsinspiratie wordt steeds vaker gevraagd om trainingen te geven over feedback geven en ontvangen. De aandacht voor feedback sluit aan bij deze tijdgeest waarin bedrijven graag meer zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht zien bij hun medewerkers

Lees meer