Nieuws

Blijf op de hoogte en bekijk hier het laatste Wilms Arbeidsinspiratie nieuws!

Artikel Actuele editie arbocatalogus van Danny Wilms in vakblad Arbo

Artikel in vakblad Arbo - Actuele editie Arbocatalogus

In 2020 is de arbocatalogus over werkstress in de grafimediabranche geactualiseerd en goedgekeurd door de inspectie SZW conform het nieuwe, strengere toetsingskader. In de praktijk blijkt dat veel branches het (nog) lastig vinden om hier mee om te gaan. Wat kunnen andere branches leren van het door de Grafimedia doorlopen traject? Lees hier mijn artikel verschenen in het vakblad Arbo nr 1/2 in februari 2021.

Lees meer

Wilms Arbeidsinspiratie ondersteunt KLM bij het optimaliseren van het beleid ongewenste omgangsvormen

Wilms Arbeidsinspiratie ondersteunt KLM bij het optimaliseren van het beleid ongewenste omgangsvormen

Maatschappelijk en in bedrijven is er steeds meer aandacht voor ongewenste omgangsvormen. Werkgevers zijn conform de Arbowet verplicht hun werknemers te beschermen tegen het arbeidsrisico ongewenste omgangsvormen (pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie). Wilms Arbeidsinspiratie heeft in opdracht van KLM de risico's t.a.v. ongewenste omgangsvormen geinventariseerd en geadviseerd hoe het beleid op dit onderwerp verder kan worden geoptimaliseerd.

Lees meer

Leidinggeven op afstand. Hoe houd je medewerkers gemotiveerd en betrokken als ze thuiswerken?

Leidinggeven op afstand - Hoe houd je medewerkers gemotiveerd en betrokken als ze thuiswerken?

Vorige maand nam ik deel vanuit het expertpanel aan een webinar over thuiswerken georganiseerd door Horizon voor ondernemers in Flevoland. Maar ook vanuit andere rollen en opdrachten heb ik in 2020 als adviseur mij bezig gehouden met het coronavirus en de gevolgen daarvan voor bedrijven en medewerkers. Een overzicht!

Lees meer

Arbocatalogus Minder Werkstress Meer Werkplezier goedgekeurd door inspectie SZW. De beste oplossingen voor werkdruk en ongewenste omgangsvormen nu praktisch bij elkaar in één naslagwerk!

Arbocatalogus Minder Werkstress Meer Werkplezier goedgekeurd door inspectie SZW

Wilms Arbeidsinspiratie heeft in opdracht van de sociale partners in de grafimedia en communicatiebranche het arbocatalogus thema 'Minder Werkstress, Meer Werkplezier' volledig geactualiseerd. De inspectie SZW heeft het geactualiseerde thema goedgekeurd en was onder de indruk van het resultaat. De beste oplossingen voor werkdruk en ongewenste omgangsvormen nu praktisch beschikbaar in één mooi naslagwerk!

Lees meer

Nieuwe website Wilms Arbeidsinspiratie

Nieuwe website Wilms Arbeidsinspiratie

Het was nogal een klus, maar het is gelukt: de nieuwe website is gelanceerd! De gehele inhoud en vormgeving zijn vernieuwd. Met de nieuwe website heeft Wilms Arbeidsinspiratie een mooi stap gemaakt naar de toekomst!

Lees meer

KLM huurt Wilms Arbeidsinspiratie in voor implementatie van PSA beleid

KLM heeft met ingang van mei 2019 Wilms Arbeidsinspiratie ingehuurd om te ondersteunen bij de implementatie van het beleid voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het gaat hierbij om arbeidsrisico's die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk en ongewenste omgangsvormen

Lees meer

Sociale partners Grafimedia gaan arbobeleid en instrumenten grondig moderniseren. Wilms Arbeidsinspiratie treedt op als projectleider

Wilms Arbeidsinspiratie ondersteunt sector Grafimedia bij modernisering van het Arbobeleid

De grafimediasector besteedt van oudsher veel aandacht aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Ook in in de periode tussen 2019 en 2020 worden verschillende projecten uitgevoerd. Wilms Arbeidsinspiratie is projectleider namens sociale partners

Lees meer

Training feedback geven en ontvangen van Wilms Arbeidsinspiratie

Training feedback geven en ontvangen

Wilms Arbeidsinspiratie wordt steeds vaker gevraagd om trainingen te geven over feedback geven en ontvangen. De aandacht voor feedback sluit aan bij deze tijdgeest waarin bedrijven graag meer zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht zien bij hun medewerkers

Lees meer

De WERKbalansmeter is opgenomen in de providerboog van Felison

WERKbalansmeter opgenomen in providerboog van Felison

Netwerkorganisatie Workbooster, opgericht door Danny Wilms, maakt met ingang van november 2018 deel uit van de providerboog van Felison. Felison is dé serviceprovider op het gebied van inkomensverzekeringen. Met onze gezamenlijke expertise bouwen we mee aan gezonde organisaties en duurzaam inzetbare medewerkers

Lees meer