Thema's

Thema's

Wij zijn expert in het gedrag van mensen op de werkvloer. Wat wij weten is (naast levenservaring) gebaseerd op: 

Arbeids- en organisatiepsychologie
Oprichter Danny Wilms is als psycholoog wetenschappelijk opgeleid in de studie van het menselijk gedrag en de innerlijke beleving (denken, voelen) die dit gedrag bepaalt. Daarbij wordt gekeken naar:

  • de mens in relatie tot werk, collega’s en organisatie
  • het functioneren van groepen op het werk (teams, afdelingen, organisatie)

Om zijn kennis bij te houden is Danny geregistreerd als Psycholoog NIP en lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Arbeids- en organisatiekunde
Ook heeft Danny de opleiding tot Arbeids- en Organisatiedeskundige afgerond. Een Arbeids- en Organisatiedeskundige is een kerndeskundige conform de Arbowet en richt zich als professional op vraagstukken rondom arbeid en gezondheid. Denk aan onderwerpen als: vitaliteit, het opzetten van een arbo- of verzuimbeleid en het gezond en gemotiveerd inzetbaar houden van medewerkers. Een Arbeids- en Organisatiedeskundige mag ook (de verplichte) risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitvoeren en is conform de Arbowet de specialist in het arbeidsrisico Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). PSA gaat om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk en ongewenste omgangsvormen.

Danny is gecertificeerd als Arbeids- en Organisatiedeskundige en lid van de Beroepsvereniging van Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O) en de Orde van organisatieadviseurs (Ooa).

En 25 jaar praktische ervaring met arbeidsgerelateerde vraagstukken
Aangevuld met 25 jaar ervaring in verschillende rollen als onderzoeker, consultant, trainer, coach, projectmanager, beleidsmedewerker, ondernemer, docent en leidinggevende op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel).

Met onze expertise adviseren we op het gebied van de volgende 10 thema's:

Werkdruk & werkplezier  
Ongewenste omgangsvormen
(Persoonlijk) Leiderschap
Organisatieverandering
Organisatieontwikkeling
Bedrijfscultuur
Samenwerking & communicatie
Ziekteverzuim
Arbo & strategie 
Duurzame Inzetbaarheid