Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Bij een groot deel van het verzuim is het medisch aspect slechts een onderdeel van de beslissing om te verzuimen. Vaak spelen er ook andere zaken een rol, die – zeker bij een goede verstandhouding tussen leidinggevende en medewerker– zijn te beïnvloeden. De direct leidinggevende staat immers het dichtst bij de medewerker en heeft daardoor, naast de medewerker zelf, het beste zicht op de werk- en privésituatie.

Ziekteverzuimbeleid moet maatwerk zijn dat past bij de kenmerken van de  organisatie en de medewerkers. Wilms Arbeidsinspiratie heeft 25 jaar ervaring met het ondersteunen van branches, organisaties en arbodiensten bij het succesvol terugdringen van het verzuim.  

Wilms Arbeidsinspiratie staat in het register van gecertificeerde Arbeids- en Organisatiedeskundigen en is kerndeskundige in de zin van de arbowet.

Onze dienstverlening
Wilms Arbeidsinspiratie is expert in het gedrag van mensen op het werk. Van de werkvloer tot aan de boardroom.
Oprichter Danny Wilms, organisatiepsycholoog en managementconsultant, is ook gecertificeerd Arbeids- en Organisatie deskundige (kerndeskundige Arbowet). Danny heeft jarenlange ervaring met het ondersteunen van branches, bedrijven, organisaties en arbodiensten bij vraagstukken rondom ziekteverzuim. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • het opstellen van een effectief verzuimbeleid
  • het terugdringen van verzuim (adviestraject)
  • het trainen en coachen van leidinggevenden bij het voeren van verzuimgesprekken. 

Waar nodig schakelt Danny andere specialisten in uit zijn netwerk. Met dit netwerk kan Wilms Arbeidsinspiratie maatwerk leveren en ook grote projecten aan. In overleg kiezen we - indien nodig - voor een integrale benadering en maken we verbindingen met andere aspecten zoals preventie en externe leveranciers zoals de arbo- of verzuimbegeleidingsdienst. 

Meer weten?