Arbo en strategie

Arbo en strategie

Bedrijven en organisaties hebben het druk met (winstgevende) activiteiten. Naast alle ambities moet er ook aandacht worden besteed aan ‘Arbo’.
Veilig, gezond en plezierig werken, is in onze ogen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Werkgevers en werknemers hebben elkaar dan ook nodig om werk te maken van goede arbeidsomstandigheden.

Bij veilig en gezond werken zijn drie aspecten van belang: techniek, organisatie en gedrag. In de praktijk blijkt dat bedrijven vaak meer aandacht besteden aan wet- en regelgeving, organisatie en techniek, en meer moeite hebben met gedrag en cultuur. Dat is jammer, want het zijn vaak juist de ‘gedragsaspecten’ die een essentiële rol spelen.

Ontwikkelen van een duurzame aanpak
Wij zijn voorstander van een duurzame aanpak die niet alleen is gericht op ‘compliance’ (voldoen aan de geldende Arbo wet- en regelgeving) maar vooral op cultuur, gedrag en participatie van alle betrokkenen. Zodat Arbo als onderwerp ‘van binnenuit’ wordt opgenomen in het bedrijf en de plek krijgt die het verdient. Nu en in de toekomst. Je kunt echter bedrijven alleen verbeteren als je mensen in beweging weet te brengen en te houden. 

Samen met betrokkenen zoeken we naar een aanpak die aansluit bij de kenmerken van het bedrijf/de organisatie én de medewerkers. Onze onderzoeken, adviezen, trainingen en verander- en coachtrajecten faciliteren beweging.

Onze dienstverlening
Wilms Arbeidsinspiratie is expert in het gedrag van mensen op het werk. Van de werkvloer tot aan de boardroom.
Oprichter en organisatiepsycholoog Danny Wilms is ook gecertificeerd als Arbeids- en Organisatiedeskundige (kerndeskundige Arbowet). Hij heeft ruim 25 jaar ervaring  met het ondersteunen van organisaties en bedrijven bij het realiseren van een gezonde, veilige en prettige werkomgeving. Dat doet hij naar behoefte in de rol van adviseur, trainer, coach, procesbegeleider of projectmanager. Voor werkgevers én werknemers. 

Denk daarbij aan het coördineren of uitvoeren van campagnes ter bevordering van de veiligheidscultuur, het ontwikkelen van leefstijlprogramma’s en het opzetten van een effectief arbo- en verzuimbeleid. Of adviestrajecten gericht op het terugdringen van werkdruk of het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Ook heeft hij veel ervaring met het ontwikkelen en in de markt zetten van nieuwe arbo-instrumenten en nieuwe vormen van arbodienstverlening. Waar nodig schakelt hij andere specialisten in uit zijn netwerk. Met dit netwerk kunnen we maatwerk leveren en ook grote projecten aan. 

Opdrachten waarvoor Wilms Arbeidsinspiratie kan worden ingeschakeld:

Op bedrijfsniveau

 • medewerkersonderzoek (werkbeleving) 
 • onderzoek en advies psychosociale arbeidsbelasting (PSA): arbeidsrisico's die werkstress kunnen veroorzaken (werkdruk en/of ongewenste omgangsvormen) 
 • coaching (management/team/individueel)
 • onderzoek, advies en interventies bij verzuim, verandertrajecten (o.a veiligheidscultuur) en duurzame inzetbaarheid 
 • uitvoering en/of coördinatie (eventueel toetsing) van risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • ontwikkelen/ implementeren van preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid
 • ondersteunen bij aanbestedingstrajecten of subsidieaanvragen
 • training leidinggevenden (o.a. regie op verzuim, gespreksvaardigheden)
 • training stressmanagement 
 • training preventiemedewerkers 
 • begeleiding/training van de OR of PVT (kennisontwikkeling, effectief beïnvloeden)
 • maatwerktrainingen en kick-offs rondom bedrijfsspecifieke issues

Op brancheniveau

 • adviseren en/of ondersteunen van bedrijfstakcommissies of sectororganisaties
 • ontwikkelen, implementeren en/of onderhouden van branche instrumenten
 • ondersteunen bij nationale of Europese subsidievragen (domein arbeid - gezondheid) 
 • coördineren of ondersteunen van campagnes
 • overleg met inspectiediensten (handhaving) en het oplossen van problemen of eisen
 • inhoudelijke of procesmatige bijdrage leveren aan congressen, trainingen en workshops

Projectmanagement voor Arbodiensten
Ook ondersteunt Wilms Arbeidsinspiratie arbodiensten met het ontwikkelen of succesvol in de markt zetten van nieuwe vormen van dienstverlening.
Wilms Arbeidsinspiratie heeft ruime ervaring met het in de markt zetten van nieuwe vormen van dienstverlening. Niet alleen met betrekking tot verzuimbegeleiding, preventie of duurzame inzetbaarheid, maar op het hele HR werkveld. 

Voorbeelden van uitgevoerde projecten 
Zie voor een voorbeeld van onze expertise het project 'Stofwisseling': een voorlichtingscampagne van de sociale partners in de grafimedia over het terugdringen van gevaarlijke stoffen. De campagne was gericht op werkgevers, werknemers, leveranciers en studenten. Wilms Arbeidsinspiratie was projectleider namens de sociale partners. Daarnaast hebben we ook een inhoudelijke bijdrage geleverd zoals bijvoorbeeld het schrijven van een informatiefolder ("veilig werken via gedragsverandering") en het ontwikkelen van een online motivatiemeter voor werkgever en werknemer.   

Of bekijk hoe Wilms Arbeidsinspiratie op verzoek van de sector Transport en Logistiek een bijdrage heeft geleverd aan het veiligheidsbewustzijn in de sector. De doelstelling van het project 'Een veiligheidsbewust bedrijf' was bewust veiliger te werken, met als resultaat blijvend minder ongevallen. Wilms Arbeidsinspiratie heeft meegeholpen bij het opstellen van het projectplan en daarnaast hebben we een inhoudelijke bijdrage geleverd zoals het geven van masterclasses over veiligheidscultuur aan de directies van de deelnemende bedrijven. Gelet op onze expertise kregen wij daarnaast als specifieke taak om een online Bedrijfsscan Veiligheidscultuur te ontwikkelen. 

Of bekijk hier hoe Wilms Arbeidsinspiratie KLM heeft ondersteund bij het op de kaart zetten van psychosociale arbeidsbelasting als arbeidsrisico (strategisch, tactisch en operationeel) en het verbeteren van beleid op het gebied van werkdruk en ongewenst gedrag. 

Meer weten?