Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek

Een medewerkersonderzoek kan worden gezien als een röntgenfoto van jouw bedrijf of organisatie, genomen vanuit het gezichtspunt van de medewerkers. Wat leeft er in de organisatie? Waar gaat het juist goed en wat kunnen anderen daarvan leren? Dat is waardevolle informatie, niet alleen voor directie, management of HR, maar voor alle medewerkers. 

Als werkgever, management of HR manager krijg je op bedrijfsniveau inzicht in het menselijk kapitaal. In het rapport kun je zien hoe er gescoord wordt op thema’s die invloed hebben op de prestaties en het welzijn en waar de verbetermogelijkheden zitten. 

Ervaringen met medewerkersonderzoek
Wilms Arbeidsinspiratie is expert in het gedrag van mensen op het werk. Van de werkvloer tot aan de boardroom. Oprichter Danny Wilms, organisatiepsycholoog en managementconsultant, heeft meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van medewerkersonderzoek. Daarbij zijn verschillende methoden en tools ingezet. Alhoewel daar goede instrumenten tussen zaten, bleek ook vaak dat ze te uitgebreid waren, niet praktisch (te wetenschappelijk), te simpel, te medisch of niet klantvriendelijk. En vaak tegen hoge kosten en/of een matige prijs-kwaliteit verhouding.

Een ander nadeel van uitgevoerde medewerkersonderzoeken was dat ze medewerkers niet activeerden. Even plat gezegd: medewerkers vulden in wat ze allemaal niet prettig vonden, gooiden het over de schutting en verwachtten dat hun werkgever alle problemen ging oplossen. Dat moet anders kunnen, was de gedachte van Danny Wilms.

Uniek instrument ontwikkeld: de WERKbalansmeter
In 2012 sloot Wilms Arbeidsinspiratie een Innovatie Prestatie Contract (IPC) af met het Ministerie van Economische zaken om innovatieve nieuwe HR tools op de markt te zetten. Een daarvan was de WERKbalansmeter, een nieuwe manier van medewerkersonderzoek. Ontworpen vanuit de visie dat gezond en met plezier aan het werk blijven in het belang is van werkgever en werknemer en daarom vooral ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En je als werkgever, leidinggevende of HR dus niet alleen de kar moet trekken. De uitdaging is om medewerkers in beweging te brengen en ook zelf na te laten denken over hun werk en inzetbaarheid. De WBM helpt daarbij. 

Na een ontwikkeltraject van twee jaar samen met enkele publieke instellingen, kwam de WERKbalansmeter in 2014 op de markt. Ook werd Netwerkorganisatie Workbooster opgericht om aanvullende dienstverlening te verzorgen.

Wat is de WERKbalansmeter?
De WERKbalansmeter of WBM is een eenvoudige test waarmee werknemers kunnen beoordelen of ze nog ''goed in hun vel zitten''. De WBM stimuleert medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun werkplezier, gezondheid, loopbaan en inzetbaarheid. Dat zorgt ervoor dat ze gezond, gemotiveerd en productief kunnen blijven werken, niet alleen nu maar ook in de toekomst. De WBM is in 2022 inhoudelijk geactualiseerd. De WBM 2.0 richt zich naast duurzame inzetbaarheid nu vooral op het inventariseren van werkaspecten die werkstress kunnen veroorzaken.

De WBM kan door de unieke opzet ook worden ingezet als een modern medewerkersonderzoek (MTO). Of voor het in kaart brengen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in het kader van de wettelijke verplichting om een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren.

De vragenlijst 
De WBM wordt ingevuld via internet vanuit een ISO 27001 én NEN 7510 gecertificeerde omgeving en is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. De WBM gaat over alle aspecten van het werk en stelt de balans tussen persoon (gezondheid, kennis, vaardigheden, attitude en motivatie) en werk (organisatiecontext) centraal. Een juiste balans is essentieel voor duurzame inzetbaarheid. Bij de juiste balans zit iemand lekker in zijn vel en presteert hij goed. Is die balans er niet, dan kan dat leiden tot stress, ontevredenheid, verzuim en vaak ook slechte prestaties. 

Persoonlijke uitslag 
Medewerkers krijgen na het invullen van de WBM een eigen uitslag met adviezen en tips. Die individuele uitslag blijft vertrouwelijk en is alleen ter inzage van de werknemer.

Bedrijfsrapportage 
Doen er meer dan tien medewerkers mee, dan ontvang je een bedrijfsrapportage. De gegevens hierin zijn niet te herleiden tot individuen. De resultaten van locaties, afdelingen of functies kunnen - indien gewenst - naast elkaar wordt gezet.

Wat levert de WERKbalansmeter op?

Voor werknemer

  • Inzicht in de eigen situatie en de mogelijkheid om direct zelf aan de slag te gaan om de inzetbaarheid te versterken.
  • Praktisch hulpmiddel om gezond en met plezier te kunnen blijven werken.

Voor werkgever

  • Je hoeft niet alleen de kar te trekken omdat de WBM jouw medewerkers activeert om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor werkplezier, prestaties en inzetbaarheid. 
  • Hulpmiddel voor het versterken van de dialoog tussen leidinggevende en medewerker over de inzetbaarheid op het werk, nu en in de toekomst. 
  • Haarscherp inzicht - voor de gehele organisatie en voor elk team - hoe er gescoord wordt op thema's die invloed hebben op prestaties en welzijn. 
  • Je voldoet hiermee aan de wettelijke verplichting om de risico's op psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenste omgangsvormen) in kaart te brengen in het kader van de RI&E.
  • Verbetering van het imago als aantrekkelijke werkgever en MVO-organisatie.
  • Meer kans dat ervaren en gemotiveerde medewerkers blijven.
  • Betere mogelijkheid om verzuim terug te dringen.

Een zorgeloos traject van resultaat naar actie
Workbooster zorgt ervoor dat alles goed wordt geregeld: van voorbereiding, uitvoering tot (eventuele) vervolgacties. Onze efficiënte werkwijze zorgt voor een zo kort mogelijke doorlooptijd.

Enkele ervaringen van klanten:
Enkele voorbeelden van projecten waarbij we de WERKbalansmeter hebben ingezet: klik hier voor zorginstelling Talma Borgh,
of hier voor Ingeniersbureau Deerns of hier voor onderzoek bij diverse Shell locaties, waaronder de grootste in Nederland.

FAQ en Productflyer WERKbalansmeter

Veel gestelde vragen  Flyer WERKbalansmeter Engelstalige flyer WERKbalansmeter

Meer weten?