Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek

Een medewerkersonderzoek kan worden gezien als een röntgenfoto van jouw bedrijf of organisatie, genomen vanuit het gezichtspunt van de medewerkers. Wat leeft er in de organisatie? Waar gaat het juist goed en wat kunnen anderen daarvan leren? Dat is waardevolle informatie, niet alleen voor directie, management of HR, maar voor alle medewerkers. 

Als werkgever, bestuur, management of HR manager krijg je op bedrijfsniveau inzicht in het menselijk kapitaal. In het rapport kun je zien hoe er gescoord wordt op thema’s die invloed hebben op de prestaties en het welzijn en waar de verbetermogelijkheden zitten. Ook kan het medewerkersonderzoek worden ingezet om het risico op psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te onderzoeken in het kader van de wettelijke verplichting om een arbo risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. In het door ons ontwikkelde medewerkersonderzoek 'de WERKbalansmeter' krijgen daarnaast medewerkers - na het invullen van de vragenlijst - direct een eigen uitslag met adviezen en tips.

Ervaringen met medewerkersonderzoek
Wilms Arbeidsinspiratie is expert in het gedrag van mensen op het werk. Van de werkvloer tot aan de boardroom. Oprichter Danny Wilms, organisatiepsycholoog en managementconsultant, heeft meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van medewerkersonderzoek. Daarbij zijn verschillende methoden en tools ingezet. Alhoewel daar goede instrumenten tussen zaten, bleek ook vaak dat ze te uitgebreid waren, niet praktisch (te wetenschappelijk), te simpel, te medisch of niet klantvriendelijk. En vaak hoge kosten en/of een matige prijs-kwaliteit verhouding.

Een ander nadeel van veel medewerkersonderzoek was dat ze medewerkers niet activeerden. Even plat gezegd: medewerkers vullen in wat ze allemaal niet prettig vinden, gooien het over de schutting en verwachten dat hun werkgever alle problemen gaat oplossen. Dat moet anders kunnen, was de gedachte van Danny Wilms.

Uniek instrument ontwikkeld: de WERKbalansmeter
In 2012 sloot Wilms Arbeidsinspiratie een Innovatie Prestatie Contract (IPC) af met het Ministerie van Economische zaken om innovatieve nieuwe HR tools op de markt te zetten. Een daarvan was de WERKbalansmeter, een nieuwe manier van medewerkersonderzoek. Ontworpen vanuit de visie dat werkgever en werknemer een gezamenlijk belang hebben als het gaat om gezondheid en werkplezier. En het de uitdaging is om medewerkers in beweging te brengen en ook zelf na te laten denken over hun werk en inzetbaarheid. Na een ontwikkeltraject van twee jaar samen met enkele publieke instellingen, kwam de WERKbalansmeter in 2014 op de markt. Ook werd Netwerkorganisatie Workbooster opgericht om aanvullende dienstverlening te verzorgen.

Wat is de WERKbalansmeter?
De WERKbalansmeter of WBM is een korte test waarmee werknemers zelf kunnen beoordelen of ze nog ''goed in hun vel zitten''. Bij het instrument staat de ‘fit’ of balans tussen persoon (gezondheid, kennis, vaardigheden, houding en motivatie) en werk (organisatiecontext) centraal. Bij een goede balans werkt iemand lekker en presteert hij goed. Is die balans er niet, dan kan dat leiden tot stress, ontevredenheid en vaak ook slechte prestaties.

De WBM stimuleert medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid, werkplezier en inzetbaarheid. Daarnaast kan de WBM door de unieke opzet ook worden ingezet als een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) waardoor belangrijke HR-thema's in kaart worden gebracht en je weet wat er speelt in jouw organisatie. Of voor het in kaart brengen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in het kader van de wettelijke verplichting om een arbo risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren.  

Vijf onderwerpen
De WBM is een vragenlijst die medewerkers via internet of schriftelijk kunnen invullen. De WBM gaat over vijf onderwerpen:

 • Werkplezier
 • Werk en gezondheid
 • Werk-privé balans
 • Relatie met collega's en leidinggevende
 • Vakkennis/vaardigheden

Persoonlijke uitslag 
Medewerkers krijgen na het invullen van de WBM hun eigen uitslag met adviezen en tips. Die individuele uitslag blijft vertrouwelijk en is alleen ter inzage van de werknemer.

Bedrijfsrapportage 
Doen er meer dan tien medewerkers mee, dan ontvangt u een bedrijfsrapportage. De gegevens hierin zijn niet te herleiden tot individuen. Voor de bedrijfsrapportage is een interne en een externe benchmark beschikbaar. U kunt aan de WERKbalansmeter desgewenst bedrijfsspecifieke vragen toevoegen. De resultaten daarvan komen niet terug in de persoonlijke uitslag maar wel in de bedrijfsrapportage. Hierdoor kunt u de WBM ook gebruiken als een medewerkersonderzoek of voor het in kaart brengen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in het kader van de wettelijke risico-inventarisatie en -evaluatie. 

Wat levert de WERKbalansmeter op?

Voor werknemer

 • Inzicht in de eigen situatie en de mogelijkheid om direct zelf aan de slag te gaan om de inzetbaarheid te versterken.
 • Praktisch hulpmiddel om gezond en met plezier te kunnen blijven werken.

Voor werkgever

 • De WBM activeert uw medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun inzetbaarheid.
 • De WBM helpt om de dialoog tussen leidinggevende en medewerker over de inzetbaarheid op het werk te versterken.
 • U krijgt haarscherp inzicht hoe het staat met thema's rond werkplezier, betrokkenheid en inzetbaarheid.
 • U voldoet hiermee aan de wettelijke verplichting om de risico's op psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenste omgangsvormen) in kaart te brengen in het kader van de RI&E.
 • Verbetering van het imago als aantrekkelijke werkgever en MVO-organisatie.
 • Meer kans dat uw ervaren en gemotiveerde medewerkers bij u blijven.
 • Betere mogelijkheid om verzuim terug te dringen.

Enkele ervaringen van klanten:

"Een prettige samenwerking, vlotte en adequate terugkoppeling/ beantwoording van vragen; goed luisteren naar de vraag van de klant en hierop adequaat inspelen. Er zijn leuke reacties gekomen op de individuele rapportage, vooral ook door de bruikbare tips! We hebben hiermee een aanzet kunnen geven tot nadenken over en het mobiliseren van medewerkers met betrekking tot hun eigen aandeel in hun inzetbaarheid, loopbaan en werk/privé balans. Wij beleven Workbooster zeker aan bij andere zorginstellingen!" 

Gerry Klooster, HR Manager Talma Borgh

"Ter voorbereiding op te houden dialoogsessies met medewerkers van onze organisatie over duurzame inzetbaarheid, hebben we gebruik gemaakt van de 'WERKbalansmeter' van Workbooster. Op deze manier wilden we onze medewerkers bewust maken van de elementen van duurzame inzetbaarheid en hen inzicht geven in hun eigen balans. Dat inzicht kregen ze door het persoonlijke rapport dat een ieder ontving na het invullen van de vragenlijst. De respons was 100%. Workbooster heeft ons hierin prima geadviseerd. Er stond enige tijdsdruk op het traject, maar Workbooster had de flexibiliteit en snelheid die nodig waren. Dit hebben we zeer op prijs gesteld. Mede dankzij de vragenlijst, die inzicht gaf in wat er komt kijken bij duurzame inzetbaarheid, kijken we inmiddels terug op geslaagde dialoogsessies, die voor Deerns een goede basis bieden om onderwerpen in het brede kader van duurzame inzetbaarheid aan te pakken."

Linda Hennig-Wijmer, Human Resources Deerns

Meer informatie over de WERKbalansmeter?

Flyer WERKbalansmeter 
Veel gestelde vragen 
Meer weten?