Portfolio

Voorbeelden van ons werk

Wilms Arbeidsinspiratie

Shell locaties: advies over het personeelsbeleid

Shell locaties: advies over het personeelsbeleid

Wilms Arbeidsinspiratie heeft in opdracht van Arbodienst BeeActive een medewerkersonderzoek uitgevoerd bij diverse Shell locaties, waaronder de grootste van Nederland. Deze shell locaties worden geëxploiteerd door Robbert de Vogel, eigenaar/directeur van Walenburg BV. We hebben hiervoor het door ons ontwikkelde instrument de WERKbalansmeter ingezet. Het onderzoek heeft waardevolle inzichten opgeleverd en geholpen om de richting te bepalen in het personeelsbeleid.

Bekijk meer
Sociale partners Grafimedia: voorlichtingscampagne over gevaarlijke stoffen

Sociale partners Grafimedia: voorlichtingscampagne over gevaarlijke stoffen

In 2016 kwam vanuit de sociale partners het verzoek om een voorlichtingscampagne uit te voeren over het gebruik van gevaarlijke stoffen. De sector had al heel wat bereikt op dat gebied, maar vond dat het nog beter kon. Onder de naam ‘Stofwisseling’ werd een campagne gestart. Met het project wilden de sociale partners aan de ene kant de bewustwording over gevaarlijke stoffen in de grafimediabedrijven vergroten en tegelijk het gebruik ervan verder terugdringen. De campagne was gericht op werkgevers, werknemers, leveranciers en studenten. Wilms Arbeidsinspiratie was projectleider namens sociale partners.

Bekijk meer
KLM: onderzoek, coaching en advies over werkdruk en ongewenst gedrag

KLM: onderzoek, coaching en advies over werkdruk en ongewenst gedrag

In 2015 vroeg dochter KLM Health Services om arbeids- en organisatieadvies met als doel om verzuim en werkstress binnen de KLM groep terug te dringen. Tussen 2015 en 2016 zijn door Wilms Arbeidsinspiratie verschillende projecten uitgevoerd. Mei 2019 deed KLM weer een beroep op onze Arbeids- en Organisatiedeskundige expertise. In de periode tussen mei 2019 en maart 2020 hebben we KLM ondersteund bij het formuleren en praktisch invullen van het beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en zijn we ingezet voor onderzoek, coaching en advies op PSA gebied. In oktober 2020 zijn we gevraagd om KLM breed strategisch onderzoek te doen naar het beleid op het gebied van werkdruk en ongewenst gedrag (en de effecten daarvan). Op basis van dit onderzoek en onze adviezen zijn er in 2021 verbeteracties in gang gezet om het beleid verder te optimaliseren en te implementeren. Vanaf 2022 worden we ingezet bij enkele divisies om PSA risico's te inventariseren.

Bekijk meer
Raad voor Accreditatie: kwaliteitsbewaking certificering Arbeids- en Organisatiedeskundige

Raad voor Accreditatie: kwaliteitsbewaking certificering Arbeids- en Organisatiedeskundige

Ieder land binnen de Europese Unie heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA is als het ware de laatste schakel in de keten van vertrouwen ten aanzien van de kwaliteit van producten en diensten. De RvA controleert ook de kwaliteit van de dienstverlening van Hobéon SKO, de organisatie die onder andere aangewezen is voor persoonscertificering van Arbeids- en Organisatiedeskundigen. De RvA was op zoek naar een ervaren externe vakdeskundige en heeft Danny Wilms toegevoegd als expert aan hun onderzoeksteam. Sinds 2016 wordt hij met regelmaat als externe A&O vakdeskundige ingeschakeld voor de beoordeling van de technische bekwaamheid van Hobéon SKO.

Bekijk meer
Ingenieursbureau Deerns: voorbereiding op dialoogsessies duurzame inzetbaarheid

Ingenieursbureau Deerns: voorbereiding op dialoogsessies duurzame inzetbaarheid

Deerns was bezig met het formuleren van de strategie rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Het startpunt daarvoor waren dialoogsessies waarin laagdrempelig en interactief met elkaar het gesprek werd aangegaan. De vraag aan ons was om – ter voorbereiding op de dialoogsessies - medewerkers bewust te maken van de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid en hun eigen balans daarin. Wij hebben daarvoor ons online instrument de WERKbalansmeter ingezet. Medewerkers kregen na het invullen een persoonlijk rapport met tips. Er was een respons van 100%. Mede dankzij de WERKbalansmeter kijkt Deerns terug op geslaagde dialoogsessies die een goede basis waren om onderwerpen in het brede kader van Duurzame Inzetbaarheid aan te pakken.

Bekijk meer
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: faciliteren lerend netwerk duurzame inzetbaarheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: faciliteren lerend netwerk duurzame inzetbaarheid

In het kader van hun campagne over duurzame inzetbaarheid benaderde Ministerie SZW ons om te helpen bij het opzetten van een lerend netwerk MKB ondernemers in Gelderland. Wij hebben – in samenspraak met betrokkenen - een programma opgesteld voor drie bijeenkomsten en traden op als gespreksleider. Een belangrijke rol werd ingevuld door ambassadeurs; bedrijven die al langer werkten aan de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Centraal in de bijeenkomsten stonden ‘nieuwe manier van organiseren’ en de positieve effecten daarvan op de bedrijfsresultaten en het welzijn van medewerkers.

Bekijk meer
Sectorinstituut Transport en Logistiek: verbeteren veiligheidscultuur

Sectorinstituut Transport en Logistiek: verbeteren veiligheidscultuur

In 2012 stond arbeidsveiligheid in Europa hoog op de politieke agenda. Er werd groot belang gehecht aan het terugdringen van ongevallen op het werk. Een van de conclusies was dat er niet meer regels, voorschriften en sancties moesten komen, maar dat het gedrag ten aanzien van veiligheid kon worden verbeterd. En er een cultuuromslag voor nodig was om het veilig werken in de praktijk verder te verbeteren. Ook de sector Transport en Logistiek startte een eigen brancheproject. De doelstelling van het project was bewust veiliger te werken, met als resultaat blijvend minder ongevallen. Doelgroep: bedrijven in de transport en logistieke sector die zich bij de ombuiging van de veiligheidscultuur actief wilden laten ondersteunen. Wilms Arbeidsinspiratie werd – als expert op het gebied van gedrag op de werkvloer – gevraagd voor ondersteuning bij het invullen van het projectplan en het uitvoeren van de verschillende projectonderdelen.

Bekijk meer
Openbaar vervoerbedrijf HTM: leefstijltrainingen (werkstress, duurzame inzetbaarheid)

Openbaar vervoerbedrijf HTM: leefstijltrainingen (werkstress, duurzame inzetbaarheid)

HTM is het openbaar vervoerbedrijf van én voor de Haagse regio. HTM stelde via een aanbestedingsprocedure MyDailyLifestyle in de gelegenheid offerte uit te brengen voor het ontwikkelen en uitvoeren van enkele theoriemodules. MyDailyLifestyle is een bureau gespecialiseerd in leefstijlverbetering. Wij hebben MyDailylifestyle ondersteund bij het opstellen van de offerte en het bepalen van het aanbod. Na het winnen van de aanbesteding hebben we met veel plezier vele workshops gegeven voor de chauffeurs van HTM. De trainingen – en de no-nonsense manier waarop ze werden gegeven – sloten goed aan bij de doelgroep en werden uitstekend beoordeeld door de deelnemers.

Bekijk meer
Zorginstelling Talma Borgh: activerend medewerkersonderzoek

Zorginstelling Talma Borgh: activerend medewerkersonderzoek

Talma Borgh wilde aan de slag met het thema duurzame inzetbaarheid en zocht een adviesbureau voor het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Het doel was om medewerkers te mobiliseren met betrekking tot hun eigen rol in hun inzetbaarheid. Meerdere aanbieders van medewerkersonderzoek werden uitgenodigd om op gesprek te komen. Uiteindelijk koos Talma Borgh voor het door ons ontwikkelde medewerkersonderzoek de WERKbalansmeter.

Bekijk meer