Projectmanagement

Projectmanagement

Wilms Arbeidsinspiratie kan fungeren als tijdelijke motor bij het aanpakken van actuele knelpunten die het functioneren van de organisatie in de weg staan. Dat doen wij vooral als projectleider naast de staande organisatie.

Oprichter Danny Wilms, organisatiepsychloog en managementconsultant, heeft jarenlange ervaring met het leiden van complexe projecten, al dan niet in samenwerking met geselecteerde partners. We komen goed tot ons recht in complexe kennisintensieve omgevingen waarin de interactie met klanten, leden, studenten, patiënten of burgers centraal staat. Sleutelwoorden: innovatie, kwaliteit, scholing en opleiding, arbeid en gezondheid, beleidsontwikkeling, verandertrajecten. 

Dienstverlening

Projectmanager Danny Wilms wordt geïnterviewd door een cameraploeg van Ministerie SZW

Opdrachtgevers kunnen ons inschakelen bij: 

 • tijdelijk gebrek aan capaciteit of onvoldoende kwaliteit van de dienstverlening
 • noodzaak om werkprocessen/producten te wijzigen
 • het ontwikkelen of opstarten van nieuwe projecten  
 • vertraging in de projectvoering  
 • onvoldoende resultaat of rendement  
 • implementatie en borging.

Ook zijn we goed bekend met bedrijfstakbeleid en verenigingsmanagement:

 • ontwikkelen en uitvoeren van bedrijfstakbeleid
 • projectleiding namens de sociale partners
 • de specifieke context van het functioneren van vereniging, bestuur, directie en secretariaat.

Daarnaast hebben we veel ervaring met aanbestedingstrajecten, nationale en Europese subsidieaanvragen, innovatie en business development.

Onze aanpak 

 1. Overleg met opdrachtgever en stakeholders
 2. Oriëntatie op de vraag en  onze mogelijkheden
 3. Doelstellingen realiseren (o.b.v. plan van aanpak)
 4. Borgen van de veranderingen (maatwerk)

Overige kenmerken van onze aanpak 
De stijl van Danny Wilms is laagdrempelig, professioneel en persoonlijk. Samen met de betrokkenen gaat hij aan de slag, worden oplossingsrichtingen geformuleerd en het gewenste resultaat bereikt. Danny durft daarbij buiten de kaders te denken en lef te tonen als dat nodig. Dat doet hij altijd met respect. Het uitgangspunt is zacht op relatie, hard op resultaten. Danny gebruikt daarbij zijn veranderkundige expertise om draagvlak te creëren voor de aanpak en de oplossingen.

Enkele referenties van opdrachtgevers

“Ik heb Danny Wilms leren kennen als een enthousiaste projectleider die met een strakke planning ervoor zorgde dat de gewenste doelstellingen en deadlines werden gehaald. Danny gaat recht op zijn doel af en spreekt zo nodig anderen ook op hun verantwoordelijkheden aan. Danny is inspirerend en charmant en weet anderen te motiveren om op tijd hun deel aan een project te leveren.”

Bob Koning, VNO-NCW

"Danny Wilms heeft met kracht de lopende zaken ter hand genomen en is gestart met nieuwe initiatieven. Anderzijds heeft hij een risico-inventarisatie gemaakt van de marktpositie van de stichting Training & Scholing. Het siert Danny dat hij de moed heeft gehad om met voorbijgaan aan zijn eigenbelang het bestuur op deze wijze te adviseren en de zaken goed af te handelen. Het ligt in de lijn met zijn karakter als "recht door zee" en "no nonsense"-man die beslissingen durft te nemen, ook al zijn ze niet aangenaam.”

Rein Baneke, CEO Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

“Ik ken Danny sinds 2009 als coördinator, namens de sociale partners, van het Arbo-project binnen de Grafimedia branche. Danny is enthousiast, betrokken maar ook kritisch. Hij gaat wanneer nodig de confrontatie aan om de projectdoelen te bereiken. Maar op een zodanige wijze dat alle partners maximaal betrokken blijven. Zijn vermogen om te relativeren is daarbij een voordeel. Ik vind Danny uitermate geschikt om complexe projecten in het bedrijfsleven waarbij de overheid en werkgevers en werknemers betrokken zijn, uit te voeren.”

Frank den Hartog, Directeur Dienstencentrum

Meer weten?