Duurzame inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar betekent inzetbaar op de lange termijn. Oftewel hoe houd je medewerkers, ouderen én jongeren, zo lang mogelijkheid, gezond, gemotiveerd en productief aan het werk. Ze leveren op die manier toegevoegde waarde en zorgen er - samen met de werkgever - voor dat ze plezier in hun werk houden. Dat leidt tot een hogere productiviteit en kwaliteit, hoge betrokkenheid, lager verzuim, meer innovatie en een goed imago voor de onderneming.

Duurzame inzetbaarheid is dan ook een verzamelbegrip dat verschillende thema’s raakt. Het gaat niet alleen om gezondheid en goede arbeidsomstandigheden, maar ook bijvoorbeeld om ontwikkeling en opleiding (bijblijven), motivatie en houding, leiderschap en bedrijfscultuur.

Enkele veel gestelde vragen:

FAQ: waarom is er steeds meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid?
FAQ: wie is in het bedrijf verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid?
FAQ: Waar ligt de nadruk om gezamenlijk te kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid?
FAQ: is er een blauwdruk om medewerkers duurzaam inzetbaar te maken?

Onze dienstverlening op het gebied van duurzame inzetbaarheid
Wilms Arbeidsinspiratie is expert op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid en ondersteunt werkgevers en werknemers via onderzoek, advies en training bij het vergroten van de inzetbaarheid. Danny Wilms, het gezicht achter Wilms Arbeidsinspiratie, staat in het register van gecertificeerde Arbeids- en Organisatiedeskundigen en is kerndeskundige in de zin van de arbowet. 

Vanuit het door Wilms Arbeidsinspiratie opgerichte netwerk Workbooster, zijn twee unieke instrumenten ontwikkeld met goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken: de WERKbalansmeter en de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid.

De WERKbalansmeter
De WERKbalansmeter of WBM is een korte test waarmee werknemers zelf kunnen beoordelen of ze nog ‘’goed in hun vel zitten’‘. De WBM stimuleert hen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid, werkplezier en inzetbaarheid. Daarnaast kan de tool door de unieke opzet ook worden ingezet als een modern medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) waardoor belangrijke HR-thema’s in kaart worden gebracht en u weet wat er speelt in uw organisatie.

Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid
De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid is een praktische online vragenlijst die het personeelsbeleid langs de lat van duurzame inzetbaarheid legt. De tool houdt u een spiegel voor van het huidige beleid in uw bedrijf en geeft aan waar en hoe u uw personeelsbeleid verder kunt optimaliseren. 


Download brochures dienstverlening Workbooster 
Algemene brochure  WERKbalansmeterBedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid Masterclasses, trainingen en workshops   

Meer weten?