Duurzame inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar betekent inzetbaar op de lange termijn. Oftewel hoe houd je medewerkers, ouderen én jongeren, zo lang mogelijkheid, gezond, gemotiveerd en productief aan het werk. Ze leveren op die manier toegevoegde waarde en zorgen er - samen met de werkgever - voor dat ze plezier in hun werk houden. Dat leidt tot een hogere productiviteit en kwaliteit, hoge betrokkenheid, lager verzuim, meer innovatie en een goed imago voor de onderneming.

Duurzame inzetbaarheid is dan ook een verzamelbegrip dat verschillende thema’s raakt. Het gaat niet alleen om gezondheid en goede arbeidsomstandigheden, maar ook bijvoorbeeld om ontwikkeling en opleiding (bijblijven), motivatie en houding, leiderschap en bedrijfscultuur.

Enkele veel gestelde vragen:

FAQ: waarom is er steeds meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid?
FAQ: wie is in het bedrijf verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid?
FAQ: Waar ligt de nadruk om gezamenlijk te kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid?
FAQ: is er een blauwdruk om medewerkers duurzaam inzetbaar te maken?

Onze dienstverlening op het gebied van duurzame inzetbaarheid
Wilms Arbeidsinspiratie is expert in het gedrag van mensen op het werk. Van de werkvloer tot aan de boardroom.
Oprichter Danny Wilms, organisatiepsycholoog en managementconsultant, is ook gecertificeerd als Arbeids- en Organisatiedeskundige (kerndeskundige Arbowet). Hij heeft jarenlange ervaring met het thema Duurzame Inzetbaarheid op strategisch, tactisch en operationeel niveau en ondersteunt werkgevers en werknemers via onderzoek, advies, training en coaching bij het vergroten van de inzetbaarheid.  

Vanuit het door Wilms Arbeidsinspiratie opgerichte netwerk Workbooster, zijn enkele unieke instrumenten ontwikkeld met ondersteuning en goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken, waaronder de WERKbalansmeter.

De WERKbalansmeter
De WERKbalansmeter of WBM (verkrijgbaar in het Nederlands en in het Engels) is een eenvoudige test waarmee werknemers zelf kunnen beoordelen of ze nog ‘’goed in hun vel zitten’‘. Medewerkers krijgen na het invullen van de WBM hun eigen uitslag met adviezen en tips. Die individuele uitslag blijft vertrouwelijk en is alleen ter inzage van de werknemer. De WBM stimuleert hen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid, werkplezier en inzetbaarheid. Doen er meer dan dan 10 medewerkers mee, dan ontvang je een bedrijfsrapportage. De gegevens hierin zijn niet te herleiden tot individuen. De resultaten van locaties, afdelingen of functies kunnen - indien gewenst - naast elkaar wordt gezet.

Daarnaast kan de WBM door de unieke opzet ook worden ingezet als een modern medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) waardoor belangrijke HR-thema’s in kaart worden gebracht en je weet wat er speelt in jouw organisatie of bedrijf. Of voor het in kaart brengen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in het kader van de wettelijke verplichting om een arbo risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren.

Voorbeelden van uitgevoerde projecten
Enkele voorbeelden van opdrachtgevers die gebruik hebben gemaakt van onze expertise op het gebied van duurzame inzetbaarheid: klik hier voor zorginstelling Talma Borgh, of hier voor Ingenieursbureau Deerns of hier voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

Meer weten?