(Persoonlijk) leiderschap

Wilms Arbeidsinspiratie maakt onderscheid in “leiderschap” en “management”.

Bij leiderschap staat de mens centraal en ligt de focus op inspireren, motiveren en mensen in beweging krijgen. Dus zorgen voor een prettig werkklimaat en medewerkers ondersteunen in hun ontwikkeling en prestaties. Maar ook reflecteren op de eigen rol als leidinggevende. Om zo vanuit zelfinzicht effectiever leiding te kunnen geven.

Management zien wij meer als het besturen van een organisatie(onderdeel). De focus ligt dan meer op de beheersmatige component: het op elkaar afstemmen van mensen, middelen en processen met behulp van planningen, begrotingen, spreadsheets, etc.

Beide vormen - leiderschap én management - zijn belangrijk. In onze ogen is er echter steeds meer behoefte aan leiderschap.

Situationeel leidinggeven
Wij geloven in de kracht van flexibel leidinggeven, oftewel situationeel leidinggeven. Situationeel leidinggeven houdt in dat de stijl van leidinggeven wordt bepaald door de taakvolwassenheid van de medewerker. Aan deze taakvolwassenheid zijn twee aspecten te onderkennen: de bekwaamheid (= het kunnen) en de bereidheid (= het willen). In het leidinggeven moet een combinatie van taak- en zorggerichtheid te zien zijn.

Persoonlijk leiderschap: regisseur worden van je eigen leven
Persoonlijk leiderschap gaat in essentie over leiding geven aan jezelf. En verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt en het accepteren van de gevolgen daarvan. Daarvoor is het nodig om je bewust te zijn van je sterke en zwakke punten. Maar ook hoe je reageert op gebeurtenissen, hoe je in het leven staat (waarden en normen) en waar je energie van krijgt. Vanuit dat toegenomen inzicht ontwikkel je als het ware een innerlijk kompas waar je naar luistert en dat je gebruikt om jouw koers in het leven uit te zeten. Hierdoor heb je minder het gevoel dat je geleefd wordt, ervaar je meer vrijheid en ben je actief betrokken bij de dingen die je doet. Jij wordt zelf degene die jouw leven vormgeeft.

Zelfstandigheid en sturing geven aan jezelf is in deze tijd essentieel. En niet alleen voor leidinggevenden. Medewerkers moeten niet enkel meer kunnen meebewegen en zich aanpassen aan de organisatie, maar ook zelf richting kunnen geven aan nieuwe ontwikkelingen en veranderingen.

Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap heeft verder niet alleen meerwaarde op professioneel gebied, maar is ook een verrijking van het privé-leven. Je weet hierdoor wat je nodig hebt om gelukkig te zijn en leert beter omgaan met angst en tegenslag.

Er zijn twee manieren om je leven te leven. Je kunt lijden, maar je kunt ook leiden. Waarom niet de keuze maken om te leiden? Het voelt beter en het werkt beter!

Onze dienstverlening
Wilms Arbeidsinspiratie is expert in het gedrag van mensen op het werk. Van de werkvloer tot aan de boardroom.
Oprichter Danny Wilms, organisatiepsycholoog en managementconsultant, weet uit eigen ervaring hoe het is om leiding te geven (op alle niveaus: strategisch, tactisch en operationeel) én hoe het is om leiding te ontvangen. Via onderzoek, advies, training of coaching helpt hij al jarenlang managers, teams en professionals bij het versterken van hun (persoonlijke) leiderschap. Waar nodig schakelt hij andere specialisten in uit zijn netwerk. Met dit netwerk kan Wilms Arbeidsinspiratie maatwerk leveren en ook grote projecten aan. 

Voorbeelden van vraagstukken waarvoor je ons kunt inschakelen:

  • Kun je ons als managementteam helpen om beter te leren samenwerken? (met oog voor taak en relatie)
  • Kun je ons helpen bij het leiding geven aan de verandering?
  • Hoe kunnen wij ons leiderschap verder ontwikkelen? 
  • Hoe kan ik beter in balans blijven in mijn (werkende) leven?

Meer weten?