Danny Wilms secretaris van de Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG)

Gevaarlijke stoffen terugdringen in de grafimedia

De kracht zit hem in de herhaling: in 2017 werden in het kader van de campagne “Stofwisseling” best practices gedeeld door bedrijven die voorliepen met de terugdringing van gevaarlijke stoffen uit grafische productieprocessen, en werden instrumenten en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Mede hierdoor is het aandeel grafische bedrijven dat werkt met ongezonde oplosmiddelen en wasmiddelen nog verder afgenomen. 

Om blijvend bewustzijn te creëren en nog meer bedrijven te stimuleren tot uitfasering van gevaarlijke stoffen uit het productieproces, besloten de sociale partners om de campagne in 2021 een nieuwe boost te geven: een soort “Stofwisseling 2.0”.
De volgende activiteiten worden nog dit jaar uitgevoerd:
• Actualisatie van het voorlichtingsmateriaal uit 2017
• Delen van drie ‘best practices’ ten aanzien van het uitbannen van gevaarlijke stoffen
• Drie mailings namens de sociale partners Grafimedia met praktische tips over de uitfasering van gevaarlijke stoffen uit productieprocessen
• Twee webinars waarvoor werknemers zich op een later moment kunnen inschrijven
• Artikelen in vakbladen

Artikel gevaarlijke stoffen in PRINTmatters
Download hier het artikel Gevaarlijke stoffen terugdringen verschenen in PRINTmatters nummer 4 in juni 2021 of bekijk het online nieuwsbericht.