Workbooster

Netwerk Workbooster

Workbooster is in 2013 opgericht op initiatief van Wilms Arbeidsinspiratie.

Workbooster is een landelijk werkend netwerk van senior adviseurs gespecialiseerd in vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar betekent inzetbaar op de lange termijn. Oftewel hoe houd je medewerkers, ouderen én jongeren, zo lang mogelijkheid, gezond, gemotiveerd en productief aan het werk.

Workbooster beschikt onder andere over twee unieke instrumenten; de WERKbalansmeter en de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid.
Deze instrumenten zijn in eigen huis ontwikkeld in samenwerking met enkele publieke instellingen en met ondersteuning en goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken.

WERKbalansmeter
De WERKbalansmeter of WBM is een korte test waarmee werknemers zelf kunnen beoordelen of ze nog ‘’goed in hun vel zitten’‘. Medewerkers krijgen na het invullen van de WBM hun eigen uitslag met adviezen en tips. Die individuele uitslag blijft vertrouwelijk en is alleen ter inzage van de werknemer. De WBM stimuleert hen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid, werkplezier en inzetbaarheid.

Daarnaast kan de WBM door de unieke opzet ook worden ingezet als een modern medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) waardoor belangrijke HR-thema’s in kaart worden gebracht en je weet wat er speelt in jouw organisatie of bedrijf. Of voor het in kaart brengen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in het kader van de wettelijke verplichting om een arbo risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren.

Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid
De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid is een praktische online vragenlijst die het personeelsbeleid langs de lat van duurzame inzetbaarheid legt. De tool houdt je een spiegel voor van het huidige beleid in jouw organisatie of bedrijf en geeft aan waar en hoe je het personeelsbeleid verder kunt optimaliseren.

Partners
Elk van de partners die voor Workbooster werkt is zelfstandig ondernemer. Hooggekwalificeerde adviseurs/trainers met verschillende achtergronden: van psycholoog, veranderkundige, arbeidsdeskundige, jurist tot aan sportinstructeur. Wat zij met elkaar gemeen hebben: vakkundigheid, passie en bevlogenheid.

Netwerkorganisatie Workbooster

Danny Wilms (zittend links), Marcel van der Meulen (zittend rechts), Suzanne Meijers, Dennis Boutkan en Han Kempers (staand van links naar rechts).

Meer weten over Workbooster?

Algemene brochure 
WERKbalansmeter 
Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid 
Masterclasses, trainingen en workshops