Masterclasses en inspiratiesessies over werkdruk of ongewenst gedrag

Werkdruk en ongewenst gedrag steeds hoger op de agenda bij bedrijven

Werkdruk en ongewenst gedrag zijn actuele thema’s die regelmatig in het nieuws zijn en steeds hoger op de agenda komen bij bedrijven. Naast onderzoek neemt nu ook de vraag naar masterclasses duidelijk toe. Wilms Arbeidsinspiratie is expert in deze thema’s en heeft in 2022 voor verschillende klanten masterclasses verzorgd. We geven enkele voorbeelden van deze maatwerktrajecten en reacties van deelnemers.

Aanleiding
De behoefte aan masterclasses, informatie- of inspiratiesessies heeft verschillende achtergronden.

Een rode draad is dat bij veel bedrijven, medewerkers de workload als zwaar ervaren en al een tijdje ‘op hun tandvlees’ lopen. Onderbezetting is een van de oorzaken. Ook stelt de markt vaak hogere (of nieuwe) eisen aan deze bedrijven en hun medewerkers. De uitdaging voor deze bedrijven is om in een veranderende omgeving met plezier te blijven werken en goede prestaties te leveren. Daarnaast groeit in bedrijven de aandacht voor ongewenst gedrag door maatschappelijke ontwikkelingen (MeToo-beweging, Black Lives Matter, LHBTI, grensoverschrijdend gedrag bij TV programma’s).

De Masterclasses zijn een middel om te voorzien in deze klantbehoefe. Deelnemers krijgen inzicht in de oorzaken, en tips en oplossingsrichtingen aangereikt die kunnen worden toegepast in hun (werkende) leven of in de aansturing en coaching van hun medewerkers.

Andere veel voorkomende klantvragen zijn:

 • Algemene voorlichtingssessies aan medewerkers over werkdruk of ongewenst gedrag
  Vaak als invulling van de wettelijke verplichting (artikel 8 Arbowet) voor werkgevers om medewerkers voorlichting te geven over deze thema’s
 • Procesbegeleiding voor afdelingen of teams
  Als facilitator groepen ondersteunen om ‘het moeilijke gesprek’ met elkaar aan te gaan, te zoeken naar een betere balans in het werk, of om de resultaten te bespreken van een medewerkersonderzoek en een actieplan te maken op bedrijfs- of afdelingsniveau.
 • Inspiratiesessies voor managementteams
  Managementteams meenemen in hoe zij vroegtijdig signalen kunnen herkennen, beter kunnen inspelen op de herstelbehoefte van medewerkers en na afloop de kennis kunnen doorvertalen naar hun teams.
 • Masterclasses of intervisie voor professionals (in de bedrijfsgezondheidszorg)
  Vanuit de expertrol de kennis vergroten bij professionals zodat zij in hun werkzaamheden beter kunnen inspelen op situaties waarin er sprake is van arbeidsrisico’s die werkstress veroorzaken of als procesbegeleider intervisiegroepen ondersteunen om met elkaar tot een groter inzicht te komen in de problemen of vraagstukken die zich voordoen in het werk.

Ook zijn de masterclasses of sessies vaak onderdeel van een onderzoeks- of adviestraject waarvoor Wilms Arbeidsinspiratie wordt ingehuurd. Bijvoorbeeld als vervolg op een medewerkersonderzoek of een risico-inventarisatie en evaluatie op het gebied van werkstress (psychosociale arbeidsbelasting).

Tenslotte wordt Wilms Arbeidsinspiratie ook regelmatig ingeschakeld door bedrijven die de Arbeidsinspectie op bezoek hebben gehad en waarbij er tekortkomingen zijn geconstateerd op het gebied van werkdruk en/of ongewenst gedrag. Als ‘buitenboordmotor’ nemen wij dan – in overleg met betrokkenen - de regie op ons om snel en zorgvuldig de geconstateerde problemen op te lossen.

Enkele voorbeelden

Inspiratiesessie voor het managementteam Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemend Nederland kan bij hen terecht met vragen op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

Het MT van RVO had behoefte aan een gastspreker over werkdruk; een prikkelende opwarming en praktische kennis die na afloop doorvertaald kon worden aan de teams. Wij hebben ons Energizer+ programma ingezet (2,5-3 uur). Energizer+ heeft een interactieve opzet, met ruimte voor discussies, aandacht voor relevante theorie en waarin nieuwe perspectieven worden aangedragen. Waar nodig met een knipoog om het ook wat luchtig te houden.

Esther Vermaas namens het managementteam RVO: “we krijgen een inspiratiesessie van Danny Wilms, een enthousiaste organisatiepsycholoog die ons meer kennis bijbrengt over werkdruk en werkstress. Met de opdracht ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’. Kijk daar gaan we graag voor!

Voorlichtingsessies ongewenst gedrag voor Betap
Betap is een internationale tapijtfabrikant. Namens hun arbodienst Consense Arbo hebben wij voor Betap eerst een risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd naar de Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA verstaan we alle arbeidsrisico’s die werkstress kunnen opleveren. Vervolgens hebben we Betap geholpen met het optimaliseren van het beleid rondom ongewenst gedrag (gedragscode, klachtenregeling). Tenslotte hebben we voor de medewerkers meerdere voorlichtingssessies georganiseerd over ongewenst gedrag.

Robert van Veen (HR-business partner Betap): “Bedankt Danny voor alle begeleiding en extra hulp die je gegeven hebt. Ik stel het enorm op prijs”

Verschillende maatwerktrajecten voor KLM
Wilms Arbeidsinspiratie mag al enkele jaren KLM ondersteunen bij vraagstukken rondom werkdruk, ongewenst gedrag of safety. Wij hebben strategische onderzoeken uitgevoerd, meegeschreven in het kader van beleidsontwikkeling en onderzoek gedaan op operationeel niveau bij de divisies. Het afgelopen jaar hebben we ook enkele Masterclasses of sessies begeleid:

 • Masterclass PSA voor Preventiemedewerker Tactisch Niveau (PMT).
  Voor het opstellen van een effectief preventiebeleid heeft KLM (op verschillende niveaus) Preventiemedewerkers aangesteld. Op tactisch niveau gaat dit om Integrated Safety & Compliance Managers (ISCM’s) en Officers (ISCO’s). In overleg met KLM hebben we de leerdoelen vastgesteld en een programma ontwikkeld van 3 dagdelen. Drie groepen (in totaal 45 deelnemers) hebben we getraind.
 • Debriefing sessies na het uitvoeren van PSA onderzoek
  Na het uitvoeren van een PSA onderzoek hebben we als procesbegeleider op Teamniveau de resultaten van het onderzoek besproken en tien teams geholpen om te komen tot een actieplan.
 • Kennissessies PSA voor analisten
  Voor analisten van de de Safety & Compliance Organisation hebben we vier PSA kennissessies georganiseerd, zodat zij hier in hun werkzaamheden nog beter op kunnen inspelen.

Eric Hoogendijk (Vice President Safety & Compliance Organisation): “Ik wil je graag bedanken voor alles wat je gedaan hebt voor de KLM in de afgelopen periode en specifiek voor de gesprekken die we gehad hebben waar voor mij nieuwe inzichten uit gekomen zijn”

Enkele reacties van deelnemers: “een van de leukste sessies die ik de afgelopen jaren heb gehad”, “ik luister altijd graag naar je”, “Ik hing weer aan je lippen omdat je de materie gewoon zo helder en leuk brengt”, “je enthousiaste aanpak zorgt ervoor dat ik wakker blijf”, “Leuke mix, van inhoud en cabaret”, “Danny enorm bedankt voor jouw professionaliteit, ondanks de spanning voelde het voor mij veilig om mij uit te spreken” “ik heb hier veel aan gehad”

Masterclasses PSA voor casemanagers van Consense Arbo
Arbodienst Consense Arbo had behoefte aan een Masterclass Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) voor hun casemanagers.
Wij hebben een Interactieve Masterclass PSA van drie dagdelen verzorgd.

Enkele reacties van deelnemers:
“Handige reader, die ga ik zeker gebruiken”, “je komt duidelijk over”, “veel geleerd, maar ook gelachen”, “smaakt naar meer”.

Meer informatie?
Klik hier voor meer informatie over het thema werkdruk
Klik hier voor meer informatie over het thema ongewenste omgangsvormen
Klik hier voor informatie over onze trainingen en workshops of hier voor inzet als spreker en facilitator
Klik hier voor referenties om te lezen wat opdrachtgevers over ons zeggen.