Boval Groep trots op resultaten medewerkersonderzoek de WERKbalansmeter

Boval Groep trots op resultaten medewerkersonderzoek de WERKbalansmeter

De Boval Groep is dé onafhankelijke brancheconsultant op het gebied van advisering en financiële dienstverlening voor zowel de particuliere als zakelijke markt. De Boval Groep is een landelijk opererende organisatie die bestaat uit specialisten in verzekeringen, verzuimmanagement, financieringen, leasing, juridische dienstverlening, certificering en managementsystemen. Ook geven ze voorlichting en advies op sociaal-juridisch, sociaal-economisch en HRM terrein. 

De HR afdeling van de Boval Groep legt uit waarom zij gekozen hebben voor een maatwerk medewerkersonderzoek met de WERKbalansmeter

1. In 2015 heeft de Boval groep Workbooster ingeschakeld voor een medewerkersonderzoek. Waarom hebben jullie vijf jaar later weer gekozen voor het onderzoek de WERKbalansmeter van Workbooster?

De werkwijze van Danny Wilms, de vraagstellingen en de mogelijkheid voor medewerkers om inzicht te krijgen in de eigen inzetbaarheid heeft bij ons een positieve indruk achtergelaten. Het eindrapport heeft ons geholpen om verbeteringen binnen de onderneming door te voeren.

De afgelopen jaren is er veel tijd en energie gestoken in de aandachtspunten welke uit het MTO 2015 kwamen. Door hetzelfde onderzoek in 2020 opnieuw te doen kunnen we zaken goed naast elkaar leggen en zien waar wij nu staan (we vergelijken ‘appels met appels’).

2. Hoe zou je de samenwerking met Workbooster willen omschrijven?

Fijne gesprekspartner, duidelijke planning, staat open voor wijzigingen en toevoegingen in het standaard medewerkersonderzoek. Danny denkt met ons mee en is iemand met veel ervaring en kennis, deze deelt hij graag.

3. Wat vonden de medewerkers van de individuele rapportage die zij hebben ontvangen?

We hebben uiteraard niet alle 200 medewerkers hierover gesproken, maar over het algemeen was men niet verrast over de uitslag. Het is fijn dat men direct na het invullen feedback krijgt. Dit zet, waar nodig, aan tot denken voor de werknemer zelf.

4. Naast de bedrijfsrapportage met de totaal- en afdelingsscores, zijn de resultaten op jullie verzoek ook verwerkt voor het maken van een risico-inventarisatie (RI&E) van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) conform de Arbowet. PSA gaat om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk en ongewenste omgangsvormen. Heeft het onderzoek met de WERKbalansmeter voldoende informatie opgeleverd om goed inzicht te krijgen in de bedrijfsspecifieke risico’s ten aanzien van PSA?

Ja, de punten waren goed inzichtelijk gemaakt in een apart rapport en die punten hebben wij op kunnen nemen in het Plan van Aanpak RI&E.

5. Wat vond je van de terugkoppeling en nabespreking over de resultaten van het onderzoek?

In eerste instantie kregen wij de bedrijfsrapportage digitaal toegestuurd. Een overzichtelijk rapport waarin puntsgewijs de scores op de verschillende hoofdonderwerpen van het onderzoek worden weergegeven. Daarnaast heeft Danny een rapport voor ons opgesteld met de scores uit 2015 naast die van 2020 met daarbij een korte conclusie. Een zeer waardevol document en dit geeft ons (HRM) veel handvaten.

Daarna hebben wij de rapportages tijdens een persoonlijk gesprek uitgebreid met Danny kunnen doornemen. Een plezierig gesprek, ook omdat we over de hele linie goed scoorden ten aanzien van welzijn en betrokkenheid.

6. Wat heeft het medewerkersonderzoek de WERKbalansmeter jullie opgeleverd?

Op basis van de rapportages kunnen wij concluderen dat de inspanningen van velen sinds 2015 een positief effect hebben gehad op de mentale en fysieke gezondheid, de werktevredenheid en het welzijn van de Boval Groep collega’s. De scores in 2015 waren al vrij goed. De cijfers uit 2020 laten – over de hele linie - een (sterk) stijgende lijn zien. Een resultaat om als organisatie trots op te zijn.

7. Zouden jullie Workbooster aanbevelen bij anderen?

Wij zouden andere bedrijven Workbooster zeker aanbevelen!Debbie van Assema – Hoofd HRM

Sylvia Koopman – HRM adviseur