Zorginstelling Talma Borgh

Talma Borgh biedt zorg- en dienstverlening op een vraaggerichte en kleinschalige wijze in Apeldoorn. De instelling biedt woonruimte aan ouderen in de vorm van volledige verzorging, maar beschikt ook over zorgwoningen waarin de zorg afgenomen kan worden van Talma Borgh. Daarnaast wordt thuiszorg geleverd en behoort huishoudelijke verzorging ook tot het pakket.

Vraag
Talma Borgh wilde aan de slag met het thema duurzame inzetbaarheid en zocht een adviesbureau voor het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Het doel was om medewerkers te mobiliseren met betrekking tot hun eigen rol in hun inzetbaarheid. Meerdere aanbieders van medewerkersonderzoek werden uitgenodigd om op gesprek te komen. Uiteindelijk koos Talma Borgh voor het door ons ontwikkelde medewerkersonderzoek de WERKbalansmeter .

Onze aanpak
Binnen Talma Borgh en in de buitenwereld speelden veel ontwikkelingen. Belangrijk was om draagvlak te krijgen voor het onderzoek en de vragenlijst goed af te stemmen op strategische, organisatorische- en omgevingsgerichte issues. Verschillende stakeholders zijn betrokken geweest bij de opzet en de inhoud van het onderzoek.

Resultaat
De medewerkers van Talma Borgh hebben direct na het invullen van de online vragenlijst een persoonlijke terugkoppeling met tips ontvangen. Talma Borgh ontving een geanonimiseerd bedrijfsrapport waarmee ze op bedrijfsniveau inzicht kregen in het menselijk kapitaal. De resultaten van het onderzoek (met een respons van 70%) zijn gepresenteerd aan de medewerkers. In deze bijeenkomst zijn vragen beantwoord, werd stil gestaan bij het belang van een goede balans en was er gelegenheid om na te denken over oplossingsrichtingen op organisatieniveau.

Met het onderzoek is een aanzet gegeven om medewerkers in beweging te brengen en na te laten denken over hun inzetbaarheid.

Gery Klooster, HR-manager van Talma Borgh, legt uit waarom zij voor een maatwerkonderzoek van Workbooster hebben gekozen.

Talma Borgh heeft ook andere aanbieders van dit type onderzoek op gesprek gehad. Waarom hebben jullie voor Workbooster gekozen en wat gaf de doorslag?

‘We hebben gekozen voor een systeem waarbij medewerkers een persoonlijke terugkoppeling zouden krijgen na het invullen van de vragenlijst. Dit gaf de doorslag voor Workbooster.’

Hebben we deze verwachtingen ook waargemaakt?

‘Ja, de verwachtingen zijn waargemaakt!’

Hoe zou je de samenwerking met Workbooster omschrijven?

‘Een prettige samenwerking, vlotte en adequate terugkoppeling/ beantwoording van vragen; goed luisteren naar de vraag van de klant en hierop adequaat inspelen’

Wat vonden de medewerkers van de individuele rapportage die zij hebben ontvangen?

‘Er zijn leuke reacties gekomen op de individuele rapportage, vooral ook door de bruikbare tips!’

Wat vond je van de terugkoppeling en nabespreking over de resultaten van het onderzoek?

‘Nabespreking vonden wij een op plezierige wijze verlopen; de aanpak was duidelijk en de uitleg uitgebreid’

Wat heeft het medewerkersonderzoek de WERKbalansmeter jullie opgeleverd?

‘We hebben hiermee een aanzet kunnen geven tot nadenken over en het mobiliseren van medewerkers met betrekking tot hun eigen aandeel in hun inzetbaarheid, loopbaan en werk/privé balans.’

Zouden jullie Workbooster aanbevelen bij anderen?

Ja, we bevelen Workbooster aan bij andere zorginstellingen!