KLM

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij is de nationale luchtvaartmaatschappij en een van de tien grootste werkgevers van Nederland. KLM opereert wereldwijd en vormt de kern van de KLM Groep, waarvan ook KLM Cityhopper, Martinair en Transavia deel uitmaken. KLM is in 2004 gefuseerd met Air France tot de holding Air France-KLM. KLM behaalt haar omzet uit drie kernactiviteiten: vervoer van passagiers, vrachtvervoer en vliegtuigonderhoud.

Vraag
In 2015 vroeg dochter KLM Health Services om arbeids- en organisatieadvies met als doel om verzuim en werkstress binnen de KLM groep terug te dringen. In 2015 en 2016 heeft Wilms Arbeidsinspiratie diverse projecten uitgevoerd met het accent op: 

  • uitvoeren RI&E psychosociale arbeidsbelasting (arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken)
  • onderzoek en advies rondom ongewenste omgangsvormen (ook individuele trajecten)
  • verzuim- en leiderschapstrainingen voor leidinggevenden

Mei 2019 heeft KLM weer een beroep gedaan op mijn expertise als Arbeids- en Organisatiedeskundige. De inhuur liep tot maart 2020 waarbij het accent van de werkzaamheden lag op:

  • ondersteuning bij het formuleren van het KLM beleid Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) 
  • ondersteuning bij het formuleren van de Algemene Uitvoerings Bepalingen (AUB) van het PSA beleid (vertaling naar concrete aanpak)
  • onderzoek en advies op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting
  • ondersteuning van het management bij de implementatie van oplossingen
  • managementcoaching (prettiger en beter samenwerken, met oog voor taak en relatie)

In oktober 2020 is Wilms Arbeidsinspiratie gevraagd om KLM breed strategisch onderzoek uit te voeren naar het beleid rondom werkdruk en ongewenste omgangsvormen (en de effecten daarvan). Op basis van dit onderzoek en onze adviezen zijn er in 2021 verbeteracties in gang gezet om het beleid verder te optimaliseren en te implementeren. Vanaf 2022 worden we ingezet bij enkele divisies om PSA risico's te inventariseren.

Onze aanpak
Mijn rol bij de bovengenoemde projecten was die van expert, adviseur of coach. Daarbij heb ik steeds aansluiting gezocht bij wat er al was (beleid, structuur, procedures), hoe de betrokkenen tegen het onderwerp aankeken, welke rol zij zelf wilden invullen en welke verwachtingen ze hadden. Zeker bij een onderwerp als werkstress is het van belang dat iedereen, lijnmanagement én medewerkers, hun verantwoordelijkheid kunnen en willen pakken. De aanpak was dus altijd maatwerk. Ondersteunen en adviseren stond centraal, maar ook – als het nodig was - confronteren om mensen waar nodig in beweging te krijgen.      

Resultaat
Samen met alle betrokkenen gewerkt aan het creëren van een gezonde, inspirerende en prestatiegerichte werkomgeving. Met minder werkstress en meer werkplezier.

"Ik wil je graag bedanken voor alles wat je gedaan hebt voor de KLM in de afgelopen periode en specifiek voor de gesprekken die we gehad hebben waar voor mij nieuwe inzichten uit gekomen zijn”

Eric Hoogendijk | Vice President Integrated Safety Services Organisation KLM