Raad voor Accreditatie

Ieder land binnen de Europese Unie heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de Raad voor Accreditatie (RvA). Hun primaire taak bestaat uit het accrediteren en geaccrediteerd houden van conformiteit verklarende organisaties: laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen. Zodat het vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten ook echt gerechtvaardigd is. De RvA is de laatste schakel in de keten van vertrouwen.                                            

De RvA als laatste schakel in de keten van vertrouwen

De RvA controleert ook de kwaliteit van de dienstverlening van Hobéon SKO, de organisatie die onder andere aangewezen is voor persoonscertificering van Arbeids- en Organisatiedeskundigen (A&O deskundigen), alsmede het certificeren van erkende opleidingen voor A&O deskundigen.

Een A&O deskundige is een kerndeskundige conform de Arbowet en is onder andere de specialist op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken) en duurzame inzetbaarheid. 

Vraag
De RvA was op zoek naar een ervaren gecertificeerde Arbeids- en organisatiedeskundige als externe vakdeskundige voor het beoordelingsteam van de dienstverlening van Hobéon SKO. Na een selectieronde is Danny Wilms als externe vakdeskundige toegevoegd aan het onderzoeksteam.

Onze aanpak
Bij beoordelingen van bijvoorbeeld A&O examens beoordeelt hij vanuit zijn inhoudelijke kennis of de examinatoren van Hobéon SKO wel de juiste informatie vragen, of de antwoorden tijdens het interview relevant zijn en juist worden geïnterpreteerd. Na afloop van de audits stelt de teamleider een rapportage op, waaraan Danny een inhoudelijke bijdrage levert.  

Resultaat
Danny is sinds 2016 met regelmaat als externe A&O vakdeskundige ingeschakeld voor de beoordeling van de technische bekwaamheid van Hobéon SKO. Daarmee heeft hij – ook zelf als professional – een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsbewaking van het vakgebied van de Arbeids- en Organisatiedeskundige.