Training feedback geven en ontvangen van Wilms Arbeidsinspiratie

Training feedback om groei en ontwikkeling te stimuleren

Feedback wordt in de praktijk helaas vaak gebruikt om iemand terecht te wijzen, de les te lezen, of 'de waarheid' te vertellen. Of om te laten zien hoe goed je het zelf weet. Dat is geen feedback! Feedback is bedoeld om groei en ontwikkeling te stimuleren. Om elkaar te helpen. Als mensen elkaar feedback willen, durven en kunnen geven, dan verbeteren de tevredenheid, de samenwerking en de productiviteit!

Wat zijn de opbrengsten als er een open en eerlijke feedback cultuur is? 
Veel gehoorde antwoorden van deelnemers zijn: 

"Betere samenwerking"
"Dat we meer openstaan om van elkaar te leren"
"Positieve invloed voor het werk en voor de sfeer"
"Het kan medewerkers helpen om zelfstandiger te worden"
"Bespreekbaar maken van knelpunten"
"Meer begrip voor elkaar"
"Vergroten van de betrokkenheid"

Opzet en inhoud van de training feedback geven en ontvangen van Wilms Arbeidsinspiratie 
De algemene doelstelling van de training is om deelnemers handvatten te geven zodat feedback (nog meer) onderdeel wordt van hun werkhouding. De feedback trainingen van Wilms Arbeidsinspiratie zijn verder maatwerk en worden afgestemd op de wensen en kenmerken van de organisatie en de deelnemers. Een vaak gehanteerde (basis)opzet is:

Stap 1: Intake met de opdrachtgever
Stap 2: Verdere finetuning van inhoud en opzet o.b.v. intakeformulieren deelnemers
Stap 3: Dagdeel 1 met theorie, instructie, filmpjes, oefeningen en groepsdiscussie
Stap 4: Toepassing in de praktijk: deelnemers verzamelen situaties en reflecteren daarop
Stap 5: Dagdeel 2: bespreken praktijkervaringen en verder oefenen met feedback geven en ontvangen. 

Vanzelfsprekend kan er ook een langer of intensiever traject worden opgesteld. 

Meer weten?