Leidinggeven op afstand. Hoe houd je medewerkers gemotiveerd en betrokken als ze thuiswerken?

Advies voor bedrijven en medewerkers over de gevolgen van het Coronavirus

Expertbijdrage aan Horizon webinar 'Het verhaal achter het scherm; teamwork op afstand 

Flevoland is de provincie van de vooruitgang. De provincie waar ruimte is om te pionieren, waar ondernemers hun dromen najagen en boven zichzelf uitstijgen. Horizon Flevoland is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. Zij ondersteunen en verwijzen Flevolandse ondernemers die willen groeien.

Horizon vroeg Wilms Arbeidsinspiratie om als expert een bijdrage te leveren aan het Webinar: 'Het verhaal achter het scherm; teamwork op afstand.

Leidinggeven op afstand vraagt om heel andere vaardigheden van leidinggevenden of het nu gaat om aansturing op de werkvloer of het managen van medewerkers vanaf huis. Vragen die je als werkgever hierover kunt hebben worden tijdens deze deelsessie besproken.

Irene Medema van Horizon gaat het gesprek aan met ondernemers, een arbeidspsycholoog en een business controller. Duidelijk wordt dat vanuit huis werken heel wat Arbo technische en psychologische uitdagingen kent maar ook organisatorische aspecten met zich meebrengt.

Aan tafel zitten: Sven Erik Janssen van Holland Composites, Maaike Struisvlugt van ALK-Abello BV, Marcel Burger van Burger Support, Danny Wilms van Wilms Arbeidsinspiratie en Tim Bakker business controller bij Horizon Flevoland

Bekijk een kort fragment van het Horizon  Webinar 'Het verhaal achter het scherm' - Teamwork op afstand of klik hier voor het gehele webinar.

Projectmanagement branche coronaprotocol Grafimedia en de uitwerking hiervan in de branche RI&E 

Net als andere sectoren werd de Grafimedia sector gevraagd om een protocol in te leveren bij de overheid waarin staat hoe in de sector de veiligheid in het kader van het corona-virus wordt gewaarborgd. Daar dit protocol ook de arbeidsomstandigheden ‘raakt’ is de uitwerking hiervan – met prioriteit – opgenomen in de branche RI&E van de sector.

Wilms Arbeidsinspiratie is externe projectleider van de sociale partners en heeft namens de werkgroep Arbeid en gezondheid Grafimedia de bovengenoemde activiteiten snel en met succes gecoördineerd. 

Expertbijdrage aan risicoscenario's voor KLM 
Aan het begin van de coronacrisis heeft Wilms Arbeidsinspiratie - vanuit de psychologie - als expert advies gegeven aan KLM analisten die (voorspellende) risicoscenario's moesten opstellen over het coronavirus en de mogelijke gevolgen voor de medewerkers.