Veranderen

 

De dagelijkse veranderingen
In vacatures staan bijna standaard de begrippen flexibiliteit en zelfstandigheid. Wij allen willen mensen die creatief zijn en soepel met veranderingen kunnen omgaan. Maar als een van nature flexibel persoon zijn hele werkzame leven niet wordt aangesproken op zijn flexibiliteit, zal hij in de loop van de jaren gaan inboeten op zijn flexibiliteit. Laat staan iemand die van nature minder flexibel is. Wij geloven dat iedereen het vermogen heeft te veranderen. In eerste instantie zal dit gebeuren binnen de (dagelijkse) interactie tussen de leidinggevende en de medewerker, binnen het werkoverleg, tijdens functionerings- en/of coachings gesprekken en tussen collega’s onderling.


Veranderingen van structuur, proces of organisatie
Deze veranderingen stijgen boven de dagelijkse routine uit en hebben vaak (een grote) impact op medewerkers en/of leidinggevenden. Bij de begeleiding van dit soort processen zoeken wij houvast bij de lijn die John Kotter heeft uitgezet. De aanpak ziet er als volgt uit.

  1. Bereid de weg voor. Help anderen inzien waarom verandering noodzakelijk is.
  2. Verzamel een leidend team. Zorg dat er een sterke groep is die de verandering stuurt.
  3. Maak een plan van aanpak. Maak duidelijk hoe de toekomst verschilt van het verleden en hoe we daar gaan komen.
  4. Zorg dat het gebeurt. Communiceer om draagvlak en betrokkenheid te krijgen. Zorg dat anderen begrijpen wat het doel is en hoe we er komen.
  5. Maak het anderen mogelijk om te handelen. Neem zoveel mogelijk obstakels weg zodat degenen die uitvoering geven aan de verandering dit ook kunnen doen.
  6. Genereer kortetermijnsuccessen, zichtbaar en aansprekend.
  7. Houd het tempo hoog. Blijf veranderingen doorvoeren totdat het doel is bereikt.
  8. Creëer een nieuwe cultuur. Houd vast aan ingevoerde veranderingen en zorg dat ze resultaten opleveren totdat ze sterk genoeg zijn om oude traditities te vervangen.