Veranderen


Veranderingen in organisaties zijn aan de orde van de dag. Dat is ook nodig om mensen en organisaties te ontwikkelen en daardoor te laten groeien. Organisaties veranderen echter alleen als mensen bereid zijn hun gedrag te veranderen.

Managen van energie
Veranderen kost energie en vraagt om visie, moed en doorzettingsvermogen. De meeste mensen willen overigens best veranderen, maar niet veranderd worden. Met andere woorden: gedragsveranderingen kunnen niet worden opgelegd. Wél kunnen ze worden gestimuleerd en begeleid. Wilms Arbeidsinspiratie noemt dat het managen van energie.

Twee soorten veranderingen
In de praktijk zien we twee verschillende stromingen van veranderingen die ook weer met elkaar te maken hebben.

De eerste stroming bestaat uit dagelijkse veranderingen die door interactie en wederzijdse beïnvloeding tot stand komen.

De tweede stroming bestaat uit veranderingen die (sterk) ingrijpen in het bestaande proces, de structuur of de organisatie. Vaak hebben deze een kop en een staart waar etiketten aan worden gehangen als: dit is gelukt of dit is niet gegaan zoals we verwacht hadden.

Beide genoemde stromingen verdienen ondersteuning, maar die ondersteuning ziet er voor beide trajecten anders uit. Wilms Arbeidsinspiratie begeleidt organisaties in beide verandertrajecten.
lees verder...


Dienstverlening
Voorbeelden van vraagstukken waarvoor u ons kunt inschakelen:

• u wilt ondersteuning voor het ontwerpen van een succesvolle veranderstrategie
• u wilt een sparringpartner om een plan van aanpak op te stellen
• u wilt veranderkundige procesbegeleiding
• u wilt uw leidinggevenden of stuurgroep faciliteren met een workshop
• u wordt geconfronteerd met onvoldoende draagvlak en betrokkenheid
• uw medewerkers vallen terug in oud gedrag.

Wilt u meer weten over succesvol veranderen?
Mail ons of bel 06-294 198 14