Teams

 

Wanneer zijn teams succesvol?
Dat valt niet een-twee-drie te beantwoorden. Dat hangt af van wat ‘de klant’ (intern of extern) vraagt, onder welke condities de prestaties worden geleverd en welke eisen de groepsleden zelf (kunnen) stellen. Voor ieder team zal effectiviteit dus anders gedefinieerd zijn. Wél zijn er aspecten die belangrijk zijn voor het functioneren als team. We noemen er enkele:


De ontwikkeling van een team verloopt in fasen. Er ontwikkelen zich bepaalde communicatiepatronen, normen, taakrollen en statusverhoudingen en er ontstaat een bepaalde samenhang.