Teams


Teams zijn er in bijna iedere organisatie. Een goed functionerend team is goud waard. Voor de organisatie én de teamleden zelf. Waarom zijn er in de praktijk dan zo vaak knelpunten?
lees verder... 

Leiding geven aan teams
Bij leidinggeven aan teams gaan wij uit van een functionele benadering van leiderschap. Dat wil zeggen dat de leidinggevende zijn of haar gedrag laat leiden door wat het team nodig heeft en niet door een vast repertoire aan handelingen. In essentie gaat het daarbij om twee functies:

monitoring: het in de gaten houden van de ontwikkeling en de voortgang in het team en relevante externe ontwikkelingen daarbij;

taking executive action’: actie ondernemen bij belemmeringen in het teamfunctioneren.


Dienstverlening
Wilms Arbeidsinspiratie ondersteunt organisaties bij het versterken van hun teams.
Dat doen we in de rol van adviseur, trainer of coach. Zie de flyers coaching en teambuilding.

Voorbeelden van vraagstukken waarvoor u ons kunt inschakelen:

• u wilt inzicht krijgen in het teamfunctioneren en mogelijke verbeterpunten
• u wilt de samenwerking in uw team verbeteren
• u wilt effectiever leiding geven zodat de kracht van uw team optimaal wordt benut  
                                                                            

Wilt u meer weten over succesvolle teams?
Mail ons of bel 06-294 198 14