Project- en interimmanagement

Wilms Arbeidsinspiratie kan fungeren als tijdelijke motor bij het aanpakken van actuele knelpunten die het functioneren van de organisatie in de weg staan. Dat doen wij vooral als projectleider naast de staande organisatie.

We komen goed tot ons recht in complexe kennisintensieve omgevingen waarin de interactie met klanten of burgers centraal staat. Sleutelwoorden: kwaliteit, scholing en opleiding, arbeid en gezondheid, beleidsontwikkeling, verandertrajecten.

Dienstverlening
Opdrachtgevers kunnen ons inschakelen bij:

• tijdelijk gebrek aan capaciteit
• onvoldoende kwaliteit van de dienstverlening
• noodzaak om werkprocessen/producten te wijzigen
• het ontwikkelen of opstarten van nieuwe projecten
• vertraging in de projectvoering
• onvoldoende resultaat of rendement
• implementatie en borging.

Onze aanpak
1.  Oriëntatie op de vraag en onze mogelijkheden.
2.  Opdracht afbakenen/samenwerking organiseren.
3.  Doelstellingen realiseren (o.b.v. plan van aanpak).
4.  Borgen van de veranderingen (maatwerk).


Overige kenmerken van onze aanpak
Onze stijl van handelen is direct. We draaien niet om de zaak heen en gaan samen met de betrokkenen aan de slag: knopen doorhakken, oplossingsrichtingen formuleren en maatregelen implementeren. Dat doen wij altijd met respect. Het uitgangspunt is zacht op relatie, hard op resultaten. We gebruiken daarbij onze veranderkundige expertise om draagvlak te creëren voor oplossingen. Oplossingen die leiden tot structurele verbeteringen.

Voor referenties over onze aanpak: klik hier

Wilt u meer weten over onze aanpak van project- en interimmanagement?
Mail ons of bel 06-294 198 14.