Leiderschap


Met leiderschap worden ten minste twee belangrijke doelen beoogd: het beïnvloeden van de motivatie én het prestatieniveau van de medewerkers. Wilms Arbeidsinspiratie ondersteunt bedrijven en leidinggevenden bij het realiseren van deze doelen.

In onze advisering maken wij onderscheid tussen 'leiderschap' en 'management'. 
lees verder...

Dienstverlening
Wilms arbeidsinspiratie onderzoekt de knelpunten in uw organisatie en adviseert over oplossingsrichtingen. Indien wenselijk helpen wij u bij het implementeren van de maatregelen.

Voorbeelden van vraagstukken waarvoor u ons kunt inschakelen:

• effectief leiding geven aan teams (zie teams)
• leiding geven aan verandering (zie veranderen)
• effectief hanteren van conflicten
• training gespreksvaardigheden
• effectief vergaderingen leiden
• coachen van medewerkers (zie leiding ontvangen)
• managementcoaching (flyer coaching)
• regie krijgen op ziekteverzuim (zie arbeid en gezondheid)


Wilt u meer weten over leiderschap?
Mail ons of bel 06-294 198 14