Arbeid en gezondheid

 
Op het gebied van arbeidsomstandigheden, verzuimbeleid en re-integratie, is de laatste jaren veel veranderd. De werkgever heeft, samen met zijn medewerkers, veel meer eigen verantwoordelijkheid gekregen voor veilig en gezond werken en het voorkomen en bekorten van ziekteverzuim. Zeker nu mensen langer door gaan werken. Duurzame inzetbaarheid is van essentieel belang om medewerkers gemotiveerd, gezond en productief aan het werk te houden tot hun pensioen. 

Dienstverlening
Wij ondersteunen bedrijven en branches bij het realiseren van een gezonde, veilige en prettige werkomgeving en een optimale inzetbaarheid van de medewerkers. Dat doen we naar behoefte in de rol van adviseur, trainer, coach, procesbegeleider of projectmanager. Voor werkgevers én werknemers.

Wilms arbeidsinspiratie staat in het register van gecertificeerde Arbeids- en Organisatiedeskundigen en is kerndeskundige in de zin van de arbowet.

Opdrachten waarvoor u ons kunt inschakelen:

Bedrijfsniveau
• werkbelevingsonderzoek
• coaching (management/team/individueel)
• onderzoek, advies en interventies bij verzuim
• coördinatie (eventueel toetsing) van complexe RI&E
• ontwikkelen/ implementeren van preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid 
• training leidinggevenden (o.a. regie op verzuim, gespreksvaardigheden)
• training stressmanagement
• training preventiemedewerkers
• begeleiding/training van de OR of PVT (kennisontwikkeling, effectief beïnvloeden)
• maatwerktrainingen en kick-offs rondom bedrijfsspecifieke issues                        

Brancheniveau
• ontwikkelen, implementeren en/of onderhouden van een arbocatalogus
• adviseren en ondersteunen van bedrijfstakcommissies
• ontwikkelen van bedrijfstakbeleid en -instrumenten
• inhoudelijke of procesmatige bijdrage leveren aan congressen

Wilt u meer weten over arbeid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid?
Mail ons of bel 06-294 198 14