24-10-2019 - KLM huurt Wilms Arbeidsinspiratie in voor implementatie van PSA beleid

KLM heeft met ingang van mei 2019 Wilms Arbeidsinspiratie ingehuurd om te ondersteunen bij de implementatie van het beleid voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbowet. Het gaat hierbij om arbeidsrisico's die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk en ongewenste omgangsvormen waaronder pesten, agressie en geweld, seksuele initmidatie en discriminatie. Van de verschillende vormen van PSA komt werkdruk het meest voor. 

De implementatie houdt in dat Wilms Arbeidsinspiratie samen met de bedrijfsonderdelen mogelijke PSA risico's inventariseert, zo nodig verdiepend onderzoek uitvoert, risico's beoordeelt en maatregelen voorstelt, en ondersteuning biedt bij uitvoering. 

Ik ben er trots op om een bijdrage te mogen leveren aan dit prachtige bedrijf dat deze maand haar 100-jarige jubileum viert. En samen met betrokkenen te werken aan een prettig werkklimaat en het voorkomen en beperken van stressfactoren in het werk. Werkplezier heeft immers een positief effect op de prestaties en het welbevinden van de medewerkers en daarmee op het bedrijf! 

KLM: "Wilms Arbeidsinspiratie is geselecteerd omdat Danny Wilms als gecertificeerd A&O deskundige eerder (bij KLM Health Services) ervaring heeft opgedaan in diverse PSA projecten bij KLM, die tot tevredenheid uitgevoerd en afgerond zijn"

De opdracht duurt tot juli 2020. 

 

Actueel