Visie en Missie

Visie
De moderne organisatie is afhankelijk van de inzet van werknemers en van een heldere organisatiekoers. Door de snelle veranderingen waaraan bedrijven onderhevig zijn moeten medewerkers steeds vaker zelf actief zoeken naar verbeteringen van het werk waarbij de organisatiedoelen het best gehaald worden.

Het management zal een omgeving moeten creëren waarin leren, klant- en prestatiegerichtheid centraal staat. En medewerkers stimuleren hun capaciteiten in te zetten voor de doelen van de organisatie en de hogere eisen die aan hen worden gesteld.

Het is daarbij echter praktisch onmogelijk om medewerkers in alles van buitenaf te sturen. Steeds meer zullen medewerkers dat zelf, op basis van persoonlijke doelstellingen dienen te realiseren. Zingeving, vertrouwen en motivatie spelen hierin een sleutelrol.

Dat vraagt om een andere invulling van werkgeverschap én werknemerschap: open communicatie, elkaar aanspreken, talenten ontwikkelen en zelfregie. Het is vaak een cultuuromslag. En die maak je niet van de ene op de andere dag.

Je kunt organisaties alleen verbeteren als je mensen in beweging weet te brengen. Wij helpen u daarbij.

Missie
De inspanning van Wilms Arbeidsinspiratie is altijd gericht op het bereiken van de energie en de inzet van medewerkers om uw bedrijfsresultaten te behalen: meer mens en meer rendement.

Onze missie is het ondersteunen van organisaties, teams en medewerkers bij het vinden van een goede balans tussen werkplezier en prestaties.

Met slechts één doel: het creëren van een bruisende organisatie waar iedereen het beste uit zichzelf (en elkaar) haalt.