Leiding ontvangen


Waar leiding wordt gegeven, wordt ook leiding ontvangen. In de praktijk zie je veel aandacht voor leiderschapsontwikkeling. Minder aandacht is er voor professioneel werkgedrag van medewerkers. Dat is opmerkelijk. Er zijn immers veel meer leidingontvangers dan leidinggevenden. En het succes van een bedrijf of leidinggevende is voor een groot deel afhankelijk van de inzet, motivatie en kwaliteiten van de medewerkers. 
lees verder... 

Dienstverlening
Wilms Arbeidsinspiratie helpt werkgever en werknemer bij het managen van hun arbeidsrelatie.

Leidinggevenden worden geholpen om de “bijsluiter” van hun werknemer beter te begrijpen en krijgen handreikingen om de arbeidsrelatie te verbeteren.  

Medewerkers worden geholpen om de verwachtingen die zij hebben ten aanzien van hun werk te verduidelijken. En krijgen vaardigheden om anders om te gaan met de beperkingen die zij ervaren.

Onze aanpak stemmen wij af op de situatie en de context in uw organisatie. We handelen vanuit respect voor de verschillende perspectieven, zoeken naar de onderliggende mechanismen en benoemen de kern van het probleem. Ook helpen wij met het zoeken naar oplossingen, zonder daarbij de eigen verantwoordelijkheid over te nemen van de betrokkenen. Zie ook onze flyer coaching.

Voorbeelden van situaties waarvoor u ons kunt inschakelen:

• uw medewerker functioneert minder
• uw medewerker gedraagt zich minder enthousiast en trekt zich steeds meer terug
• uw medewerker vindt het moeilijk om zich aan te passen aan de bedrijfsregels
• uw medewerker stelt zich (te) afhankelijk op en komt niet zelf in actie
• uw medewerker neemt geen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag
• uw arbeidsrelatie is niet meer optimaal. Jullie begrijpen elkaar steeds minder.

Wilt u meer weten over leidingontvangen?
Mail ons of bel 06-294 198 14