01-10-2014 - Nieuwe opdracht van Min. SZW voor workbooster: opzetten lerend MKB netwerk duurzame inzetbaarheid in provincie Gelderland

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft - in het kader van het programma duurzame inzetbaarheid – Workbooster om ondersteuning gevraagd bij het opzetten van een lerend netwerk MKB ondernemers in Gelderland. Op 28 oktober is de startbijeenkomst ‘Gelukkig en duurzaam ondernemen: goed voor je bedrijf, je medewerkers en jezelf!’.

Doel van het lerend MKB netwerk Duurzame Inzetbaarheid
Doel van het netwerk is werkgevers inspireren en motiveren om in de duurzame inzetbaarheid van hun mensen te investeren. Daarnaast worden ondernemers de gelegenheid geboden om onderling kennis uit te wisselen. Het initiatief voor het lerende MKB netwerk komt van Carin Wormsbecher, directeur van Drukkerij Wedding in Gelderland.

Drukkerij Wedding: sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid in de praktijk!
Carin Wormsbecher (Drukkerij Wedding) is in 2014 door provincie Gelderland (naast twee andere bedrijven) aangewezen als ambassadeur: bedrijven die al langer werken aan de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Drukkerij Wedding heeft met succes een nieuwe manier van organiseren ingevoerd, waarbij geen managementlaag meer bestaat en medewerkers meer verantwoordlijkheid dragen. Dit heeft niet alleen een positief effect gehad op de financiële gezondheid van het bedrijf, maar ook op het geluk van haarzelf en de medewerkers. Haar motto is daarom ook: ‘De geld- en geluksstroom moeten in balans zijn in het bedrijf’. Deze aanpak heeft geleid tot een hogere productiviteit, hoge betrokkenheid, lager verzuim en meer innovatie. Carin heeft de wens uitgesproken om de komende tijd dit ‘nieuwe organiseren’ uit te willen werken met enkele vergelijkbare Gelderse mkb bedrijven.

Het programma duurzame inzetbaarheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de provincie Gelderland reiken Carin Wormsbecher nu de helpende hand om dit lerende mkb netwerk op te zetten.

Datum en locatie
Dinsdag 28 oktober van 13.30 – 17.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in Golden Tulip Heerlickheijd van Ermelo, Staringlaan 1, Ermelo.

Programma
13.30 uur Inloop in Golden Tulip Heerlickheijd van Ermelo met koffie, thee en koek.

14.00 uur Start bijeenkomst en welkomstwoord door gespreksleider Danny Wilms
              (organisatieadviseur en oprichter van Workbooster).

14.05 uur Plenaire presentatie: De geschiedenis van arbeid in vogelvlucht. ‘Van pijn en onvrijheid
              naar geluk en eigen verantwoordelijkheid’

14.20 uur Aan tafel met ambassadeur Carin Wormsbecher van drukkerij Wedding.

14.35 uur De zaal aan het woord: leiderschap anno 2014 in Gelderland.

15.25 uur Aanbod: lerend MKB netwerk duurzame inzetbaarheid. Samen op weg naar een gezond,
              flexibel en toekomstbestendig bedrijf!

16.00 uur Start borrel

17.00 uur Einde bijeenkomst

Aanmelden
Meer informatie over het event vindt u hier. MKB ondernemers kunnen zich kosteloos aanmelden via deze link

 

Actueel