04-06-2019 - Sociale partners Grafimedia moderniseren arbobeleid en instrumenten

De grafimediasector besteedt van oudsher veel aandacht aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Ook in 2019 worden in opdracht van de sociale partners verschillende projecten uitgevoerd. Wilms Arbeidsinspiratie is secretaris van de paritaire Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG) en vanuit sociale partners de projectleider. 

In 2019 gaan de sociale partners het arbobeleid en instrumenten grondig moderniseren.
Wat zijn de plannen?

  • Vernieuwen van de webversie van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • Koppeling web RI&E aan Arbocatalogus blijft en wordt uitgebouwd
  • Nieuw beleid m.b.t. ongewenste omgangsvormen 
  • Nieuwe regeling branchevertrouwenspersoon 
  • Actualiseren Arbocatalogus 'Minder werkstress, meer werkplezier'

Onlangs werd ik geinterviewd over deze plannen voor een nieuwsartikel van het KVGO (vereniging van en voor ondernemers in de communicatiebranche).Klik hier voor een link naar het online interview op de website van het KVGO of
download pagina 1 en pagina 2 van het interview.

 

Actueel