19-04-2012 - Wilms Arbeidsinspiratie kiest voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Wilms Arbeidsinspiratie richt zich op het duurzaam versterken van mensen en organisaties. Maar we zijn meer dan een trainings- en adviesbureau alleen. Wij zijn ook maatschappelijk betrokken en ondersteunen enkele organisaties en goede doelen.   

Het gaat steeds beter met Wilms Arbeidsinspiratie. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid  willen wij daarom meer teruggeven aan de samenleving. Wij doen dat vanuit de visie op duurzaam ondernemen waarbij we streven naar een balans tussen sociale aspecten (People), het milieu (Planet) en winst (Profit).

Zoeken naar balans
De balans gedachte achter duurzaam ondernemen sluit ook naadloos aan bij onze adviezen waarin we altijd zoeken naar een win-win situatie voor werkgever en werknemer. Wij slaan een brug tussen de business en de sociale aspecten, tussen prestaties en werkplezier. Die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de werknemers.  

Sponsoring
Wilms Arbeidsinspiratie is dit jaar sponsor geworden van Stichting Artisklas Haarlem.

Artisklas Haarlem
De artisklas is de kleinste officiële dierentuin van Nederland en de enige die 100% met vrijwilligers werkt. De Artisklas is recent verkozen tot mooiste dierentuin (niet EAZA) 2012 van de Benelux. Ook waren zij genomineerd in de categorie mooiste nieuwe verblijf (niet-EAZA) met het verblijf voor de Muurhagedissen en geelbuikvuurbuikpadden. Een combinatieverblijf voor de zeldzaamste amfibie en de zeldzaamste reptiel van Nederland. Naast de sponsoring hebben wij ook deze zeldzame muurhagedissen geadopteerd.
Website: http://www.artisklas-haarlem.nl
Reportage: http://www.rtvnh.nl/nieuws/78435/Artisklas%20is%20mooiste%20van%20Benelux

Vaste donateur
Verder zijn wij al enige tijd vaste donateur van de volgende drie organisaties. 

KWF Kankerbestrijding
Kanker is een vreselijk ziekte en doodsoorzaak nummer één in Nederland. 1 op de 3 mensen krijgt kanker. Per uur krijgen tien mensen de diagnose kanker. KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving.  
Website: http://kwfkankerbestrijding.nl

Wereld Natuur Fonds
Het Wereld Natuur Fonds bouwt aan een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. Het WNF voert een tweesporenbeleid: enerzijds worden de belangrijkste leefgebieden van planten en dieren beschermd. Anderzijds pakken zij de bedreigingen aan en werken samen met burgers, overheden en bedrijven aan oplossingen voor een verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Website: http://www.wnf.nl  

Amnesty International
Amnesty International is een wereldwijde beweging die werkt voor naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale verdragen. Amnesty International is onpartijdig, onafhankelijk en hét goede doel voor mensenrechten.
Website: http://www.amnesty.nl

Actueel