20-12-2010 - Wilms Arbeidsinspiratie in de media: zo toon je lef als HRM-professional

Wilms Arbeidsinspiratie heeft meegewerkt aan het themanummer LEF van IntermediairPW. 


IntermediairPW is het grootste HRM vakblad van Nederland voor zowel personeelsmanagers als voor hen die personeelsmanagement in hun takenpakket hebben.

Danny Wilms is geïnterviewd en heeft een bijdrage geleverd aan het artikel Zo toon je ballen! Het artikel gaat over het versterken van de rol en autoriteit van p&o professionals.

Aan toewijding en werklust ontbreekt het p&o’ers doorgaans niet, maat hoe staat het met durf? Juist door af te wijken van de gebaande paden, kan een p&o’er krediet opbouwen.

Voor een korte cursus bewust risico nemen: lees of download het artikel (pdf)

www.wilmsarbeidsinspiratie.nl/project/userfiles/IntermediairPW_Zo_toon_je_lef!.pdf

 

 

Actueel