14-09-2010 - Van Werkdruk naar Werkplezier met de Arbocatalogus Grafimedia

De nieuwe Arbocatalogus Grafimedia wordt gepresenteerd. Vijf  arbothema’s zijn goedgekeurd en het vernieuwde arboplatform Arbografimedia is in de lucht.

De arbeidsinspectie heeft vijf arbothema’s goedgekeurd. Daarmee beschikken werkgevers en werknemers in de grafimediabranche over een praktisch hulpmiddel om nu nog beter en gerichter te werken aan gezonde, veilige en prettige arbeidsomstandigheden op de werkvloer. 

Thema van Werkdruk naar Werkplezier  
De grafimediabranche is door de sterke technologische ontwikkelingen in een razend tempo veranderd. Bij die veranderingen wordt steeds een beroep gedaan op het werkvermogen en de flexibiliteit van de medewerkers. Dat kan leiden tot werkdruk en stress, een belangrijke reden voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Danny Wilms is auteur van het arbocatalogusthema: van werkdruk naar werkplezier. Medewerkers en leidinggevenden krijgen richtlijnen, oplossingen en tips om werkdruk tegen te gaan en samen een omgeving te creëren waarin het prettig werken is.

Download hier de samenvatting of het themadocument. Voor meer informatie, hulpmiddelen en instrumenten verwijzen wij naar het vernieuwde arboplatform www.arbografimedia.nl

Meer weten ?
Wilt u meer weten over het bevorderen van werkplezier? Neem contact op met ons.

Actueel