22-10-2015 - Nieuwe ESF subsidie, nieuwe projecten, nieuwe opdrachtgevers!

 

Nieuwe ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid
Ook dit jaar is er weer ESF subsidie om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn gezonde, gemotiveerde en goed gekwalificeerde medewerkers die ook op termijn, dus duurzaam, inzetbaar zijn voor het bedrijf. Bedrijven hebben nog 3 weken de tijd om subsidie aan te vragen. Opvallend is dat de beleidsmakers, alsmede vele adviesbureaus, niet duidelijk zijn over de voorwaarden voor subsidie. Zo wordt bijvoorbeeld niet duidelijk vermeld dat er een ondergrens geldt van €12.000,- projectkosten (bij 50% subsidie is uw minimale investering derhalve € 6000).

Workbooster heeft een samenvatting gemaakt van de belangrijkste voorwaarden van de regeling. 

Instrumenten voor Duurzame Inzetbaarheid van Workbooster
Workbooster heeft in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en enkele publieke instellingen twee unieke instrumenten ontwikkeld:

De instrumenten zijn ook opgenomen in de toolbox Duurzame Inzetbaarheid van ministerie SZW en zijn de meest geraadpleegde instrumenten op dit gebied. Doe uw voordeel met deze praktische tools!
 

Cofinanciering van verzekeraars voor onderzoeken van Workbooster!
Bedrijven én verzekeraars hebben baat bij een zo laag mogelijk ziekteverzuim. In het kader van schadelastbeperking hebben enkele geselecteerde bedrijven 50% cofinanciering gekregen van hun verzekeraar. Workbooster heeft bij deze bedrijven onderzoek gedaan naar het HR-beleid en de werkbeleving van medewerkers met behulp van de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid en de WERKbalansmeter. Met actieve betrokkenheid van het management én de medewerkers hebben we gezamenljk een plan van aanpak opgesteld om de knelpunten aan te pakken: op weg naar een gezonde, flexibele en toekomstgerichte organisatie!


Nieuwe opdrachtgevers
Workbooster is een succesvolle samenwerking aangegaan met enkele toonaangevende bedrijven waaronder KLM Health Services, Consense Arbo en MyDailyLifestyle.


Nieuws van de Workbooster partners
De vijf partners van workbooster zijn allen zelfstandig ondernemer.

  • Partner Suzanne Meijers, advocaat arbeidsrecht, is een website gestart waarop zij regelmatig updates publiceert over het arbeidsrecht. Blijf goed op de hoogte en bezoek haar website arbeidsrechtnieuws.nl
  • Partner Han Kempers, arbeidsdeskundige, is nauw gaan samenwerken met Femke van der Ploeg waardoor er – ook binnen Workbooster -  meer capaciteit beschikbaar is voor arbeidskundige vragen rondom arbeidsongeschiktheid en re-integratie. 


De ‘week van de werkstress’ komt eraan
Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Daarom is het belangrijk dat werkstress (vroegtijdig) bespreekbaar wordt gemaakt. In de week van de werkstress, tussen 16 en 19 november, organiseren bedrijven speciale activiteiten voor hun medewerkers en delen hun aanpak van stress. Workbooster is supporter van deze campagne. Doet uw organisatie ook al mee? 
 

Actueel