19-08-2010 - Unieke subsidie van 50 procent voor HRM-diensten

Voor MKB ondernemingen (tot 250 fte) in de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe is een unieke subsidie beschikbaar voor het professionaliseren van hun HRM beleid.

Dit is de subsidie ‘Human Resource Management+ 2010; kortweg HRM+2010. Organisaties kunnen alleen gebruik maken van deze subsidie als zij externe deskundigen inhuren.

Voorwaarde is dat er voor minimaal 4.000 euro aan advies wordt ingekocht. Daarbij komt de helft, 2.000 euro, voor rekening van de subsidiegever. Per jaar kunt u voor meerdere projecten subsidie aanvragen. De maximale subsidie per kalenderjaar is 100.000 euro.

Er zijn ook subsidiemogelijkheden voor clusters. Bijvoorbeeld wanneer u merkt dat branchegenoten tegen dezelfde vraagstukken aanlopen en u gezamenlijk een oplossing zoekt. Een cluster moet bestaan uit minimaal 2 bedrijven in Noord-Nederland die niet in dezelfde groep zitten. De minimale projectkosten per clusterdeelnemer bedragen 2.000 euro.

Met deze financiële steun in de rug kunt u uw HRM projecten samen met ons succesvol uitvoeren.

Enkele voorbeelden van de mogelijkheden:

  • opstellen en implementeren van een personeelsbeleidsplan
  • opstellen en implementeren van thuiswerkbeleid
  • opzetten van een goed ziekteverzuimbeleid en begeleidende activiteiten
  • opstellen van een ontwikkelingsplan
  • vergroten van de inzetbaarheid en de potentie van medewerkers
  • omgaan met vergrijzing binnen uw organisatie
  • invoeren van functioneringsgesprekken

Wilms Arbeidsinspiratie helpt u graag bij het aanvragen van de HRM subsidie en het benutten van deze prachtige mogelijkheid. Met een gedegen opgezet HRM beleid haalt u het beste uit uw onderneming.

Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact met ons opnemen.

Actueel