15-06-2017 - Raad voor Accreditatie schakelt Danny Wilms in als extern vakdeskundige

Kwaliteit van producten en diensten is voor Wilms Arbeidsinspiratie een belangrijk uitgangspunt. Daarom ben ik lid van enkele beroepsverenigingen en sta ik geregistreerd in drie professionele registers. Daarnaast geef ik op verschillende manieren een impuls aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied van de arbeids- en organisatiedeskundige.

In de Arbowet worden 4 zogeheten arbokerndeskundigen genoemd: de bedrijfsarts, de hogere veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- & organisatiedeskundige.
Geregistreerde arbokerndeskundigen mogen de verplichte toetsing van de risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitvoeren. Daarnaast helpen arbokerndeskundigen werkgevers en werknemers bij de organisatie van goede arbozorg en effectief verzuimbeleid.

Het vakgebied van de Arbeids- en Organistiedeskundige
De Arbeids- en Organisatiedeskundige (A&O deskundige) houdt zich – vanuit een veranderkundig perspectief - bezig met mensen in een arbeidsorganisatie. De A&O deskundige is de aangewezen specialist op het gebied van Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA), gezondheidsmanagement, duurzame inzetbaarheid en de kwaliteit van arbeid. De A&O deskundige adviseert onder meer over werkdruk, stress, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, leiderschap, organisatiecultuur, veranderingsprocessen en ongewenst gedrag. Onder aanwijzing van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een certificatieregeling beschikbaar voor de vakbekwaamheid. Danny Wilms is gecertificeerd en staat in het register van Arbeids- en Organisatiedeskundigen.

De Raad voor Accreditatie schakelt Danny Wilms in als extern A&O vakdeskundigeIeder land binnen de Europese Unie heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de Raad voor Accreditatie (RvA). Hun primaire taak bestaat uit het accrediteren en geaccrediteerd houden van conformiteitverklarende organisaties: laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen. Zodat het vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten ook echt gerechtvaardigd is. De RvA controleert ook de kwaliteit van de dienstverlening van Hobéon, de organisatie die (onder andere) aangewezen is voor persoonscertificering van A&O deskundigen alsmede het ceritificeren van erkende opleidingen voor A&O deskundigen. Danny Wilms is meerdere malen als extern A&O vakdeskundige – namens de Raad voor Accreditatie – betrokken geweest bij het beoordelen van de dienstverlening van Hobéon SKO.

PHOV vraagt Danny Wilms als examinator voor de nieuwe A&O opleidingPHOV (Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde) is een stichting zonder winstoogmerk, met als doel het borgen van de kwaliteit van veiligheidskundig onderwijs in Nederland. Het onderwijs van PHOV is met name gericht op verdere professionalisering van veiligheidskundigen en arbeidshygienisten. Recentelijk heeft PHOV een speciale kopopleiding A&O ontwikkeld voor hogere veiligheidskundigen (HVK) en arbeidshygienisten (AH). De certificerende instelling Hobéon SKO heeft de nieuwe opleiding Arbeids- en Organisatiekunde (A&O) onlangs geaudit met positief resultaat. Met de opleiding A&O leidt PHOV de cursisten op tot volwaardige A&O-deskundigen. 

De opleiding A&O van PHOV is gericht op HVK’ers en AH’ers die niet alleen willen leren wát inhoudelijk moet veranderen, maar ook hoe ze zorgen voor deze omslag in houding en gedrag van medewerkers. Tijdens deze praktijkgerichte opleiding is er aandacht voor veranderkunde, organisatiecultuur, diagnose en implementatieadvies voor bedrijven. Daarnaast ligt de nadruk op ontwikkeling van de organisatie die veiligheids- en gezondheidsgedrag stimuleert, dus vanuit de organisatie denken om veiligheid en gedrag te verbeteren. 

Danny Wilms is door PHOV gevraagd om als examinator op te treden voor de nieuwe A&O opleiding.

Overige registraties van Danny Wilms:
Psycholoog NIP bij het Nederlands Instituut van Psychologen
Certified Management Consultant (CMC) bij de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs.

Actueel