06-02-2017 - Wilms Arbeidsinspiratie is namens sociale partners projectleider van de campagne Stofwisseling, een campagne tegen gevaarlijke stoffen in de grafische industrie

Voorlichtingscampagne ’Stofwisseling’
De doelstelling van de campagne met de naam ‘Stofwisseling’ is om de bewustwording te vergroten van werkgevers en werknemers over het werken met gevaarlijke stoffen (waaronder oplosmiddelen). Ook moet de campagne bedrijven in beweging brengen om versneld over te stappen naar minder schadelijke stoffen. De zojuist gestartte campagne, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, loopt tot en met oktober van dit jaar.

Voorlichtingscampagne Stofwisseling gevaarlijke stoffen Grafimedia
 

De inhoud en de projectfasen van de campagne zijn hier te vinden in de presentatie die projectleider Danny Wilms verzorgde op de openingsbijeenkomst van de campagne op 31 januari jl.

Veel belangstelling voor openingsbijeenkomst campagne Stofwisseling!
31 januari jl. vond de openingsbijeenkomst plaats in het Postillion Hotel te Bunnik. De zaal zat meer dan vol met belangstellenden van grafimedia bedrijven, de overheid, sector organisaties en andere belangstellenden.

Hoge opkomst openingsbijeenkomst voorlichtingscampagne Stofwisseling gevaarlijke stoffen Grafimedia

De sprekers van KVGO, FNV media en Cultuur en het Ministerie van SZW openden met inspirerende presentaties die met veel belangstelling werden gevolgd. Daarna werd het project uitgebreid toegelicht door Danny Wilms, de projectleider namens de sociale partners. Na de pauze, was het tijd voor enkele verhalen ‘uit de praktijk’ van diverse ambassadeurs uit de bedrijfstak, die kwamen vertellen hoe en waarom zij in hun bedrijf de omslag hebben gemaakt naar minder gevaarlijke stoffen.

De middag werd afgesloten met een paneldiscussie waarin: motivatie, organisatie, verandering, successen en valkuilen bij de invoering van programma's om gevaarlijke stoffen terug te dringen uitgebreid besproken werden.

Paneldiscussie ambassadeurs Stofwisseling met dagvoorzitter Danny Wilms

Na deze discussie onder leiding van Danny Wilms en Rand Hamam (adviseur van het Dienstencentrum) werd nog extra toelichting op het thema gegeven via diverse stellingen. De middag werd gezellig afgesloten met een netwerkborrel, twee mini-games en een inspirerende mini- workshop over gedragsverandering.

Speciale campagnewebsite stofwisseling.nu 
De campagnewebsite stofwisseling.nu combineert het laatste nieuws over het project en zaken die te maken hebben met gevaarlijke stoffen in de grafimediabranche. Tijdens de campagne worden er verschillende communicatiemiddelen ingezet zoals informatiebrochures, filmpjes over de ambassadeurs, posters en nieuwsbrieven, komen er een aantal landelijke themabijeenkomsten en worden digitale tools ontwikkeld voor werkgevers en werknemers.

Unieke tool! Motivatiemeter veilig en gezond werken
Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Werkgevers en werknemers hebben elkaar dan ook nodig om over te stappen naar minder schadelijke stoffen. Je kunt echter bedrijven alleen verbeteren als je mensen in beweging weet te brengen en te houden. Daarvoor is het belangrijk om wat te leren over het begrijpen en beïnvloeden van het gedrag van uw collega’s en uzelf. Het startpunt daarbij is de persoonlijke motivatie: wat zijn uw drijfveren om stoffen te wisselen in uw bedrijf? 

Wilms Arbeidsinspiratie heeft (in samenwerking met het Dienstencentrum) twee motivatiemeters ontwikkeld, een voor de werknemer en een voor de werkgever. Ook deze tools zijn te vinden op de website stofwisseling.nu:  
Motivatiemeter voor veilig en gezond werken voor de WERKNEMER.
Motivatiemeter voor veilig en gezond werken voor de WERKGEVER

Meer info: nieuwsberichten en artikelen over de campagne 'Stofwisseling'
Persbericht voorlichtingscampagne gevaarlijke stoffen
Programma aftrap voorlichtingscampagne gevaarlijke stoffen 31 januari 2017
Presentatie inhoud campagne Stofwisseling door projectleider Danny Wilms
Nieuwsbericht KVGO: campagne tegen gevaarlijke stoffen officieel van start
18-2-2017: Interview over de campagne in vakblad Graficus met sociale partners & projectleider

Actueel