26-10-2012 - Innovatieve digitale tools voor Duurzame Inzetbaarheid

In 2011 heeft het Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de IPC aanvraag van Wilms Arbeidsinspiratie goedgekeurd.

Innovatie Prestatie Contract (IPC) is gericht op mkb-bedrijven die gezamenlijk willen innoveren. Onder begeleiding van een belangenorganisatie voor ondernemingen (penvoerder) worden meerjarige innovatieprojecten uitgevoerd. Subsidieaanvragen in het kader van IPC worden beoordeeld en gerangschikt op basis van zeven tendercriteria. Op het criterium mate van innovatie is de aanvraag van Wilms Arbeidsinspiratie als goed beoordeeld. Het project heeft ook een goede betrokkenheid van publieke kennisinstellingen. Wilms Arbeidsinspiratie voert twee plannen uit: een individueel plan en een collectief plan met een samenwerkingspartner. Lees hier een eerder bericht over de aanvraag.

Update productontwikkling
De productontwikkeling binnen het IPC programma ligt op koers. In het eerste kwartaal van 2013 brengen wij twee innovatieve producten voor Duurzame Inzetbaarheid op de markt. Ook wordt er gewerkt aan een nazorg- en ondersteuningsdienst. De online digitale tools worden gepresenteerd  onder een nieuw label van Wilms Arbeidsinspiratie dat zich specifiek richt op Duurzame Inzetbaarheid.

Interview Wilms Arbeidsinspiratie in online innovatiemagazine
Onlangs is in een online innovatiemagazine een artikel verschenen over onze nieuwe producten.  Lees hier het volledige artikel.

 

Actueel