21-09-2011 - Nieuwe ESF subsidieregeling sociale innovatie, vitale bedrijven

Werkgevers die de arbeidsproductiviteit in hun onderneming willen verhogen, kunnen tot 75 procent van de kosten tot maximaal 18.000 euro vergoed krijgen.

De subsidie Actie E Sociale innovatie, vitale bedrijven is bedoeld voor het inhuren van een adviseur. Deze adviseur helpt werkgevers bij het analyseren van de bedrijfssituatie, schrijft een plan van aanpak of helpt bij de uitvoering van de plannen.

Het project moet zich richten op tenminste één van de volgende thema’s:

  • Procesverbetering: het binnen de arbeidsorganisatie(s) verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen.
  • Duurzame inzetbaarheid: het creëren van een cultuuromslag door het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werk, of het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer.

Overige belangrijke voorwaarden
U financiert 25% van de totale projectkosten. Er wordt geen subsidie verstrekt wanneer de kosten van de adviseur lager zijn dan € 13.000,–. Het project duurt maximaal negen maanden. Subsidie kon aanvankelijk worden aangevraagd van 3 oktober 2011 tot en met 31 december 2012. De overheid heeft deze aanvraagperiode onlangs aangepast. Aanvragen kunnen nog slechts worden ingediend vanaf 10 oktober 2011 tot vrijdag 21 oktober 2011, 17.00 uur.

De rol van Wilms Arbeidsinspiratie
Wilms Arbeidsinspiratie ondersteunt u graag bij het uitstippelen van de aanpak, het aanvragen van de subsidie en het uitvoeren van het project. We hebben veel ervaring met het succesvol aanvragen van subsidies en het uitvoeren van projecten op het gebied van sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid. Zowel op bedrijfsniveau als op brancheniveau. In onze hands-on aanpak staat het bereiken van concrete resultaten centraal.

Interesse?
Indien u belangstelling heeft is het zaak snel te handelen. Naar verwachting is het beschikbare ESF-budget snel uitgeput. Neem bij interesse snel contact met ons op.

Meer informatie over de subsidie vindt u in deze factsheet.

Actueel