08-12-2017 - Ministerie SZW: Grafimedia project 'Stofwisseling' goed voorbeeld!

Het Ministerie van SZW is eind 2014 het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken gestart. Dit programma inspireert en ondersteunt branches en Bedrijven bij het zelf organiseren van gezond en veilig werken. Het Grafimedia project 'Stofwisseling' is geselecteerd als een van de goede voorbeelden door het ministerie van SZW. 
Danny Wilms voerde namens sociale partners Grafimedia de projecleiding.

 
SZW: 'Vier vertegenwoordigers van brancheorganisaties vertellen waarom en hoe zij gezond en veilig werken prioriteit hebben gegeven, en om welke reden zij bedrijven helpen om dat zelf goed te organiseren. De video bevat inspirerende voorbeelden. Partijen maken afspraken met elkaar, stellen procedures en voorschriften vast en zetten communicatie in om gedrag en cultuur te benvloeden. Zo verbeteren ze gezond en veilig werken, met gebruikmaking van ieders vakmanschap. Vertegenwoordigers brancheorganisaties: Math Creemers (Stigas), Kees van Dongen (Ascert), Henk Schuur (Bond van fabrikanten van betonproducten) en Danny Wilms (Grafimedia)' 

Project Stofwisseling Grafimedia
De doelstelling van het project Stofwisseling is de bewustwording vergroten bij werknemers en werknemers in de grafimediasector over het werken met gevaarlijke stoffen (waaronder oplosmiddelen) en bedrijven in beweging te brengen om nog sneller over te stappen naar minder schadelijke alternatieven. Alle ontwikkelde kennis en instrumenten zijn te vinden op www.stofwisseling.nu. Een goed overzicht van de inhoud en resultaten is te vinden in de 'Stofwisseling' krant die bij afloop van het project naar alle stakeholders is gezonden. 


 
Naast de projectleiding namens sociale partners heeft Danny Wilms ook zelf inhoudelijk enkele instrumenten ontwikkeld voor het project. Voorbeelden hiervan:

- Folder veilig werken via gedragsverandering
- online motivatiemeter Veilig en Gezond Werken (werknemers)
- online motivatiemeter Veilig en Gezond Werken (werkgevers) 

Eind 2017 wordt het doe en zelfpakket Gezond en Veilig werken gelanceerd dat alle kennis en instrumenten bevat die zijn ontwikkeld in het kader van het programma Zelfregulering. (www.gezondenveiligwerkt.nl).

Actueel