19-04-2010 - Kwaliteitsborging Wilms Arbeidsinspiratie

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Wilms Arbeidsinspiratie. Onlangs is de aanvraag voor het Certified Management Consultant (CMC) lidmaatschap van de Orde van organisatiedeskundigen en –adviseurs (Ooa) positief beoordeeld.

Oprichter Danny Wilms neemt zijn vak en zijn klanten serieus. Hij investeert doorlopend in zijn kennis en professionaliteit, sluit zich aan bij beroepsverenigingen en kwalificeert zich voor registraties die er echt toe doen.

Een toelichting op de registraties van Wilms Arbeidsinspiratie.

CMC- lidmaatschap bij de Ooa
Aan de uitoefening van het vak organisatieadviseur worden geen wettelijke eisen gesteld. Iedereen kan zich organisatiedeskundige noemen. Lidmaatschap van de Ooa en de daaraan gekoppelde gedragscode scheppen voor opdrachtgevers duidelijkheid over de kennis en kunde van een adviseur.

Naast het reguliere Ooa-lidmaatschap kent de Ooa ook het CMC-lidmaatschap: Certified Management Consultant. De gehanteerde certificeringprocedure is erkend door het International Council of Management Consultancy Institutes (ICMCI). Nog meer dan bij het reguliere Ooa-lidmaatschap hebt u bij een CMC gecertificeerde adviseur de garantie van deskundigheid en kwaliteit. De CMC-adviseur verbindt zich aan een continu proces van kwaliteitsverbetering, intercollegiale toetsing, kennisvergaring en kennisdeling.

Psycholoog NIP
In 1993 is de wettelijke bescherming van de titel psycholoog weggevallen. Iedereen kon zich vanaf die tijd psycholoog noemen ongeacht opleiding of werkervaring. Het NIP, de beroepsvereniging van psychologen, vond titelbescherming noodzakelijk om de vakbekwaamheid te kunnen garanderen tegenover cliënten, verwijzers, opdrachtgevers, andere disciplines en de samenleving. In 1993 is de merkenrechtelijk beschermde titel Psycholoog NIP ingesteld. Alleen psychologen die aan vastgestelde eisen voldoen (zoals werkervaring en een universitaire studie psychologie) zijn gerechtigd de titel te voeren.

Geregistreerd Arbeids- en Organisatiedeskundige
Een Arbeids- en Organisatiedeskundige is een arboprofessional die zich richt op vraagstukken rondom mens, arbeid en gezondheid. Veelal gaat het om organisatievraagstukken met een veranderkundige insteek. Denk aan onderwerpen als: inzetbaarheid, vitaliteit, stressmanagement, leeftijdsbeleid, bedrijfscultuur, het opzetten van een arbo-, of verzuimbeleid en het succesvol begeleiden van organisatieveranderingen. Onder aanwijzing van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een certificatieregeling beschikbaar voor de vakbekwaamheid. Wilms Arbeidsinspiratie is gecertificeerd, staat in het register van Arbeids- en Organisatiedeskundigen en is daarmee een van de vier kerndeskundigen zoals genoemd in de Arbo wet- en regelgeving.

Wat betekent dit voor u? 
Allereerst geven de registraties van Wilms Arbeidsinspiratie u als klant de zekerheid dat u een echte professional inhuurt. Wij onderscheiden ons graag van de rest en bieden u een garantie van deskundigheid en kwaliteit. Daarnaast zorgen de verschillende invalshoeken vanuit organisatie- en veranderkunde, praktische gedragswetenschap en arbeid en gezondheid, voor een inspirerende kruisbestuiving. Dat leidt tot creativiteit, verrassende oplossingen én toegevoegde waarde.  

Actueel