14-01-2014 - Instrumenten van Workbooster nu opgenomen in toolbox duurzame inzetbaarheid van Min. SZW!

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft - na een selectie op basis van kwaliteit en toegevoegde waarde - de door ons ontwikkelde instrumenten de WERKbalansmeter en de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid opgenomen in hun toolbox Duurzame Inzetbaarheid.

Campagne Duurzame Inzetbaarheid
Hoe zorg je er voor dat je medewerkers goed, gezond en gemotiveerd bij je werken en dus duurzaam inzetbaar zijn? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vorig jaar een campagne gestart met als doel het agenderen van het onderwerp duurzame inzetbaarheid en het faciliteren van werkgevers en werknemers om hier zelf invulling aan te geven. De campagne bestaat uit activiteiten zoals het publiceren van ‘goede praktijken’, het faciliteren van een lerend netwerk, het organiseren van bijeenkomsten en het aanbieden van een toolbox met hulpmiddelen. Voor de campagne is de website Duurzame Inzetbaarheid in het leven geroepen. Hier vindt u praktische informatie en tips. De website is gericht op zowel de werkgever in het grootbedrijf als in het midden- en kleinbedrijf, werknemers, en professionals die bedrijven begeleiden bij het oplossen van hun vraagstukken.

Wat is de Toolbox Duurzame Inzetbaarheid?
De Toolbox Duurzame Inzetbaarheid is uitgerust met een verzameling instrumenten en methodieken om de duurzame inzetbaarheid van werkenden te optimaliseren. De toolbox kan gebruikt worden door management, HR, OR/medewerkers of professionals. Na het invullen van een simpel keuzemenu, bepaalt de toolbox welk instrument kan bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, speciaal toegerust op uw bedrijf. 

U kunt ook rechtstreeks naar de beschrijving van onze instrumenten in de toolbox:

De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid (BDI)

De WERKbalansmeter (WBM)
 

Introductieaanbod!

De innovatieve HR tools van Workbooster zijn opgenomen in de toolbox duurzame inzetbaarheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Heeft u interesse in een van onze instrumenten of heeft u vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Om nu nog meer bedrijven kennis te laten maken met onze innovatieve instrumenten, hanteren wij een aantrekkelijk introductieaanbod!

Meer informatie:
www.workbooster.nl of info@workbooster.nl

 

 

Actueel