12-09-2011 - Innovatieplan Wilms Arbeidsinspiratie goedgekeurd!

Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de IPC aanvraag van Wilms Arbeidsinspiratie goedgekeurd.

Innovatie Prestatie Contract (IPC) is gericht op mkb-bedrijven die gezamenlijk willen innoveren. Onder begeleiding van een belangenorganisatie voor ondernemingen (penvoerder) worden meerjarige innovatieprojecten uitgevoerd. Samenwerking en kennisoverdracht staan centraal.

Subsidieaanvragen in het kader van IPC worden beoordeeld en gerangschikt op basis van zeven tendercriteria. Op het criterium mate van innovatie is de aanvraag van Wilms Arbeidsinspiratie als goed beoordeeld. Het project heeft ook een goede betrokkenheid van publieke kennisinstellingen.  

De nadruk binnen het IPC-project ligt op productinnovatie. Wilms Arbeidsinspiratie voert twee plannen uit: een individueel plan en een collectief plan met een samenwerkingspartner.

De innovatieprestatie van ons individuele plan is het ontwikkelen van een praktische laagdrempelige digitale tool die bedrijven helpt om hun medewerkers gezond, productief en inzetbaar te houden.

De looptijd van het project is van 1 mei 2011 tot en met 30 april 2013.

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

 

Actueel