24-05-2013 - Innovatie Prestatie Contract met het Ministerie van Economische Zaken succesvol afgerond!

Na een tweejarig intensief ontwikkelingstraject heeft Wilms Arbeidsinspiratie het Innovatie Prestatie Contract (IPC) met Agentschap NL succesvol afgerond.

In 2011 heeft agenschap NL, onderdeel van het Ministerie van Economische zaken, het innovatieplan van Wilms Arbeidsinspiratie goedgekeurd. Wilms Arbeidsinspiratie heeft twee onderdelen succesvol uitgevoerd: een individueel plan en een collectief plan met samenwerkingspartner Metaview. Ook zijn enkele publieke kennisinstellingen betrokken bij de totstandkoming van de productinnovaties.

Workbooster: een nieuw label van Wilms Arbeidsinspiratie
Om de nieuwe producten goed tot hun recht te laten komen heeft Wilms Arbeidsinspiratie samenwerking gezocht met enkele consultants en een nieuw label opgericht. Workbooster is een innovatief netwerk van senior adviseurs gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid. Workbooster brengt medewerkers in hun kracht en helpt bij het realiseren van een gezonde, flexibele en toekomstbestendige organisatie. Voor meer informatie: www.workbooster.nl

De WERKbalansmeter
De individuele productinnovatie is de WERKbalansmeter of WBM. De WBM is een eenvoudige korte test waarmee werknemers zelf kunnen beoordelen of ze nog “goed in hun vel zitten”. De WBM stimuleert hen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid, loopbaan en inzetbaarheid. Dat zorgt ervoor dat ze gezond, gemotiveerd en productief kunnen blijven werken. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Daarnaast kan de WERKbalansmeter door de unieke opzet ook worden ingezet als een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

Download hier de productflyer van de WERKbalansmeter.

De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid
De collectieve productinnovatie is de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid of BDI. De BDI is een praktische online vragenlijst die het personeelsbeleid langs de lat van duurzame inzetbaarheid legt. De tool houdt het bedrijf een spiegel voor van het huidige beleid en geeft aan waar en hoe het personeelsbeleid verder kan worden geoptimaliseerd. De BDI dient als startmotor voor directie, management of P&O bij het (opnieuw) formuleren van de strategie rond inzetbaarheid en vitaliteit.

Download hier de productflyer van de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid.

Eerdere berichten over het innovatieplan van Wilms Arbeidsinspiratie

26-10-2012 Productontwikkeling tools Duurzame Inzetbaarheid op koers!
12 09-2011 Innovatieplan Wilms Arbeidsinspiratie goedgekeurd door agentschap NL!

Actueel