18-04-2016 - Deerns zet de WERKbalansmeter in als voorbereiding op dialoogsessies met de medewerkers over duurzame inzetbaarheid

Deerns is een wereldwijd opererend onafhankelijk ingenieursbureau. Het bedrijf is in 1928 opgericht en heeft aansprekende projecten gerealiseerd voor luchthavens, gezondheidszorg, datacenters, clean tech-omgevingen, vastgoed en infra. Deerns wil voorop blijven lopen in de markt en realiseert zich dat dat alleen kan worden gerealiseerd als collega’s plezier in hun werk hebben en het belangrijk vinden om zichzelf te blijven ontwikkelen. Kortom: met mensen die duurzaam inzetbaar zijn! Deerns schakelde Workbooster in voor ondersteuning.

Dialoogsessies Duurzame Inzetbaarheid
Steeds meer organisaties betrekken medewerkers vroegtijdig en pro-actief bij het (opnieuw) formuleren van de strategie rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Dat doen ze door laagdrempelig en interactief met elkaar het gesprek aan te gaan. Een kenmerk van dialoogsessies is dat alle partijen evenwaardig aan bod komen en de gelegenheid krijgen om hun standpunt of gevoelens naar voren te brengen. Dergelijke sessies zijn ook verrijkend, omdat men van de ander iets leert of omdat er de tijd is genomen goed naar elkaar te luisteren.

Medewerkers laten meedenken en meepraten is ook nodig omdat werkgever en werknemer een gezamenlijk belang hebben als het gaat om gezondheid en werkplezier. De uitdaging is om medewerkers in beweging te brengen en zelf na te laten denken over hun werk en inzetbaarheid.

De WERKbalansmeter
Medewerkers in beweging brengen en zelf na te laten denken over hun werk en inzetbaarheid, is ook het doel van de WERKbalansmeter van Workbooster. Dat was de reden voor Deerns Nederland om de WERKbalansmeter in te zetten als ‘huiswerk’ voor medewerkers die zich hadden opgegeven voor dialoogsessies over Duurzame Inzetbaarheid.

Wij vroegen Linda Hennig-wijmer, Human Resources Deerns, naar hun ervaringen:

‘Ter voorbereiding op te houden dialoogsessies met medewerkers van onze organisatie over duurzame inzetbaarheid, hebben we gebruik gemaakt van de ‘WERKbalansmeter’ van Workbooster. Op deze manier wilden we onze medewerkers bewust maken van  de elementen van duurzame inzetbaarheid en hen inzicht geven in hun eigen balans. Dat inzicht kregen ze door het persoonlijke rapport dat een ieder ontving na het invullen van de vragenlijst. De respons was 100%.'

'Workbooster heeft ons hierin prima geadviseerd. Er stond enige tijdsdruk op het traject, maar Workbooster had de flexibiliteit en snelheid  die nodig waren. Dit hebben we zeer op prijs gesteld.
Mede dankzij de vragenlijst, die inzicht gaf in wat er komt kijken bij duurzame inzetbaarheid, kijken we inmiddels terug op geslaagde dialoogsessies, die voor Deerns een goede basis bieden om onderwerpen in het brede kader van Duurzame Inzetbaarheid aan te pakken.’

Nogmaals hartelijk dank voor jullie ondersteuning!

Meer informatie over Deerns
Bekijk hier de corporate film van Deerns.

Actueel