23-01-2015 - Gelukkig en Duurzaam ondernemen in het MKB

Op 16 december 2014 vond de tweede en laatste netwerkbijeenkomst “Gelukkig en duurzaam ondernemen" plaats waarin ondernemer Carin Wormsbecher in gesprek ging met Gelderse MKB ondernemers. Onder gespreksleiding van Danny Wilms en Dennis Boutkan van Workbooster werden ervaringen en inzichten met elkaar gedeeld over leiderschap, ‘gezond’ organiseren en de effecten daarvan op de medewerkers en het bedrijf. 

Het doel van het netwerk was de MKB ondernemer te inspireren en te motiveren om in de duurzame inzetbaarheid van hun mensen te investeren en daarnaast hen de gelegenheid bieden om onderling kennis uit te wisselen. Workbooster verzorgde  - in het kader van het programma Duurzame Inzetbaarheid - op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het programma en trad op als gespreksleider. 

Hoe kijken de deelnemers terug op de lerend MKB netwerk bijeenkomsten? 
De deelnemers kijken positief terug op de bijeenkomsten. Benadrukt wordt dat men altijd met de ‘eigen agenda’ en het ‘eigen bedrijf’ bezig is. Verrassend is dan te horen dat andere bedrijven ook met dezelfde vraagstukken bezig zijn en hier oplossingen voor zoeken. Het uitwisselen en delen van deze praktijkervaringen is als verrijkend ervaren. 

Meer informatie over de bijeenkomst?
Meer informatie, waaronder quotes van deelnemers, is te vinden in het verslag van de bijeenkomst op de campagne website Duurzame Inzetbaarheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Actueel