22-03-2019 - Toenemende vraag naar Feedback Trainingen

Wilms Arbeidsinspiratie wordt steeds vaker gevraagd om trainingen te geven over feedback geven en ontvangen. De aandacht voor feedback sluit aan bij deze tijdgeest waarin bedrijven graag meer zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht zien bij hun medewerkers. 

Feedback wordt in de praktijk helaas vaak gebruikt om iemand terecht te wijzen, de les te lezen, hoe goed je het zelf weet, of iemand 'de waarheid' te vertellen. Dat is geen feedback! Feedback is bedoeld om groei en ontwikkeling te stimuleren. Om elkaar te helpen. 

Als mensen elkaar feedback willen, durven en kunnen geven, dan verbeteren de tevredenheid, de samenwerking en de productiviteit!

Wat zijn de opbrengsten als er een open en eerlijke feedback cultuur is? 
Veel gehoorde antwoorden van deelnemers zijn: 

"Betere samenwerking"
"Dat we meer openstaan om van elkaar te leren"
"Positieve invloed voor het werk en voor de sfeer"
"Het kan medewerkers helpen om zelfstandiger te worden"
"Bespreekbaar maken van knelpunten"
"Meer begrip voor elkaar"
"Vergroten van de betrokkenheid"

Inhoud van de training Feedback geven en ontvangen
De doelstelling van de training is om deelnemers handvatten te geven zodat feedback (nog meer) onderdeel wordt van hun werkhouding. De feedback trainingen van Wilms Arbeidsinspiratie zijn maatwerk en worden afgestemd op de wensen en kenmerken van de organisatie en de deelnemers. Een vaak gehanteerde opzet is:

- Intake met de opdrachtgever
- Verdere finetuning van inhoud en opzet o.b.v. intakeformulieren deelnemers
- Dagdeel 1 met theorie, instructie, filmpjes, oefeningen en groepsdiscussie
- Toepassing in de praktijk: deelnemers verzamelen situaties en reflecteren daarop
- Dagdeel 2: bespreken praktijkervaringen en verder oefenen met feedback geven en ontvangen. 

Meer weten over de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met mij op!

 

Actueel