11-01-2013 - Duurzame inzetbaarheid noodzaak voor werkgever en werknemer

‘’Hoe zorgen we ervoor dat mensen gezond, gemotiveerd en productief hun pensioen halen en daar daarna ook nog een tijd van kunnen genieten? Dat is in feite waar het om draait bij duurzame inzetbaarheid. En dan hebben we het niet alleen over een taak voor de werkgever, het is net zo belangrijk dat werknemers zelf hun verantwoordelijkheid nemen om goed en gezond aan de slag te blijven.’’

Dat stelt Danny Wilms die als secretaris van de paritaire Werkgroep Arbeid & Gezond Grafimedia (WAGG) bij dit soort activiteiten betrokken is. ‘’Laat ik het nog maar eens zeggen: duurzame inzetbaarheid en leeftijdsbewust personeelsbeleid, dat daar een soort invulling van is, zijn noodzakelijk. De bevolking vergrijst heel snel, zeker in ons land, en als de economie straks maar enigszins aantrekt dan zitten we met een tekort aan vakmensen. Ook als de grafimedia branche straks op een kleinere schaal doorgaat, dan zal het nog moeilijk zijn om aan de benodigde mensen te komen. Als de arbeidsmarkt straks weer opleeft, hebben jongeren die van alles kunnen kiezen dan zin om in de grafische industrie te werken? Vandaar dat het zo belangrijk is om de mensen die je al in dienst hebt en de collega’s die dan nog wel binnen komen zo lang mogelijk goed en gezond aan de slag te houden. Dan hebben we het dus niet, of niet alleen, over oudere werknemers of mensen van 40, 50 jaar, duurzame inzetbaarheid begint al op je 20e en gaat je hele werkzame leven door. Die boodschap werd overigens nog eens op een duidelijke manier benadrukt tijdens het branche-congres over dit onderwerp die de WAGG heeft georganiseerd in opdracht van de ROGB (het permanent overlegorgaan voor de sociale partners in de grafimedia).’’

Veel bedrijven kijken momenteel weliswaar naar duurzame inzetbaarheid maar dat blijkt voor sommigen, zowel werkgevers als werknemers, toch nog altijd een wat vaag begrip dat in ieder geval veel vragen oproept. Om meer duidelijkheid te scheppen, onderscheidt Wilms een aantal aspecten. In de eerste plaats gaat het om goede arbeidsomstandigheden. ‘’Dan hebben we over wat heet de zorgplicht van de werkgever. De algemene gedachte is dat het daar in de grafimedia sector wel goed mee zit maar daar kan je hier en daar toch nog vraagtekens bij zetten.’’ Verder is duurzame inzetbaarheid niet alleen een zaak voor de werkgever maar nadrukkelijk ook voor de medewerkers.

Verantwoordelijkheid
‘’Vroeger durfde je daar als baas nauwelijks over te praten, nu kan je je mensen aanspreken op hun leefstijl en hun inzetbaarheid op het bedrijf. Werknemers dienen ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen inzetbaarheid. Dat betekent niet alleen een goede leefstijl maar ook een leven lang leren, de opleidingen volgen die nodig zijn om de ontwikkelingen in de branche en in je eigen bedrijf bij te houden. De redenering van de werkgever is daarbij: ik betaal je, ik geef je een goede werkplek met sociale contacten en andere voordelen, dan zorg jij er ook voor dat je dat steeds zo goed mogelijk en gemotiveerd kunt doen. Dat je inzetbaar bent en blijft, met andere woorden. Voor werkgevers die moeite hebben met die boodschap, hebben we de afgelopen maanden ook een aantal succesvolle workshops gehouden.’’

Die gemotiveerdheid verdient volgens Wilms meer nadruk. ‘’Gemotiveerd zijn betekent dat je bereid bent om op je werk al je talenten in te zetten. Dat houdt ook in dat je mee gaat als je bedrijf in deze tijd een andere koers in wil of moet zetten, zo als bij veel of eigenlijk alle grafische bedrijven het geval is. En dat je bereid bent om daarbij actief mee te denken en je ideeën in te brengen. Aan de andere kant moet de werkgever dan ook open kunnen staan voor kritisch meedenkende medewerkers. Je moet als baas of leidinggevende bereid zijn om met je mensen in gesprek te gaan en dan ook werkelijk naar hen te luisteren. Je hoeft het niet altijd eens te zijn met wat ze zeggen maar dat hoort erbij.“

Volwassen arbeidsrelaties
‘’Uiteindelijk hebben we het alles bij elkaar over goede en vooral open arbeidsverhoudingen in het bedrijf. Dat is niet altijd makkelijk, er zijn nog altijd werkgevers die denken: ik geef je werk en loon, jij doet je werk en daarmee uit. Maar dit zijn toch andere tijden, zo werkt het gewoon niet meer, nu hebben we het over volwassen arbeidsrelaties waarbij beide partijen hun rechten én plichten hebben. Waar je ook als werkgever je mensen stimuleert om hun zegje te doen en hun mening te geven zodat je kunt profiteren van het kritisch denkvermogen van je mensen. Open communicatie, dus. Ik denk dat dat nog lang niet in alle bedrijven het geval is, ook niet in onze grafimedia sector. ’’

Dit is een bewerking van het interview met Danny Wilms in Kernnieuws nr 11 van 21 december 2012. Kernnieuws is het verenigingsblad van de Koninklijke KVGO, de ondernemersvereniging in de communicatiebranche. Danny Wilms van Wilms Arbeidsinspiratie is door de sociale partners aangetrokken als externe secretaris/projectleider voor hun Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia.

Actueel