23-03-2010 - Column Gezonde Are bejd!

Are bejd’? hoor ik u zeggen. Nooit van gehoord. Dat woord bestaat toch niet? Zal wel een tikfout zijn. Nee, het is geen typefout. En ja, we hebben er tegenwoordig wel een ander, moderner, woord voor: arbeid.

‘Are bejd’ is Oud-Germaans en duidt de grote nood aan die ontstaat doordat mensen uit hun stam gaan en zich elders afhankelijk van vreemden in leven moeten houden. Een vrij negatieve betekenis dus.

Die negatieve betekenis van arbeid was typerend voor de oudheid. Bij de Romeinen en de Grieken was arbeid een zaak voor slaven en mensen die straf kregen. Arbeid betekende onvrijheid. Arbeid beperkte de mogelijkheden om je te ontplooien en je bijvoorbeeld bezig te houden met politiek en filosofie. Arbeid had alleen lasten en stond gelijk aan inspanning, pijn en uitputting.

In de middeleeuwen kreeg arbeid een meer religieuze grondslag. De kerk zag arbeid als een dienst aan God. De calvinisten gingen nog een stapje verder. Nietsdoen werd een zonde in de ogen van God. En niet alleen voor arbeiders, maar ook voor de bezitters en de bazen.
Later, tijdens de opkomst van de industriële samenleving, wordt onderkend dat arbeid een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke vooruitgang en de toenemende welvaart. De betekenis en waardering van arbeid komt dan in een positiever daglicht te staan.
 
Genoeg geschiedenis! Laten we naar het heden kijken. Arbeid heeft tegenwoordig een vrij positieve betekenis. Naast inkomen zijn er steeds meer mensen die via hun werk belangrijke waarden bereiken. Denk aan creativiteit, ontplooiing en levensgeluk. En een maatschappelijke positie.

En dan de vraag, hoe gaan bedrijven, hoe gaat u om de factor arbeid? Is het werk zo vormgegeven dat het positief uitpakt voor zowel het bedrijf als de medewerkers? Maakt u voldoende gebruik van de creativiteit van de medewerkers? Kunnen zij meedenken over de bedrijfsvoering, krijgen ze de ruimte om ideeën in te brengen?

En hoe staat het met het verzuim, de inrichting van de werkplekken en de rest van de arbeidsomstandigheden? Is er een actief verzuimbeleid, niet alleen omdat dat besparingen kan opleveren maar ook omdat de gezondheid van de medewerkers een belangrijke rol speelt in de bedrijfsvoering en, laten we het zo zeggen, in uw denken als ondernemer?

Reageren? info@wilmsarbeidsinspiratie.nl

Deze column van Danny Wilms is tevens verschenen in kernnieuws nummer 2 maart 2010. Kernnieuws is het maandelijkse verenigingsblad van de Koninklijke KVGO, de ondernemersorganisatie in de Grafimedia en Communicatiebranche.

Actueel