12-12-2014 - Arbocatalogus 'van werkdruk naar werkplezier' van de communicatiebranche geactualiseerd door Workbooster

Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom in april 2014 een vierjarige campagne gestart tegen werkstress met de naam ‘Herken de druppel: check je werkstress’. Het doel is ziekte en uitval door werkstress te voorkomen en de mentale weerbaarheid, het werkplezier en de arbeidsproductiviteit van medewerkers te vergroten. De campagne van de overheid was een van de redenen voor de sociale partners om de arbocatalogus 'van werkdruk naar werkplezier' te laten actualiseren door Workbooster.

Psychosociale arbeidsbelasting
De campagne richt zich op alle vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA is als arbeidsrisico opgenomen in de arbowet. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk, agressie/geweld/intimidatie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Van deze verschillende PSA vormen komt werkdruk het meest voor.

De kosten van verzuim ten gevolge van werk-gerelateerde stress worden voor Nederland geschat op vier miljard euro. In grafimedia bedrijven is werkstress verantwoordelijk voor ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim.

Van werkdruk naar werkplezier
In 2010 hebben de sociale partners binnen de communicatiebranche de brochure ‘van werkdruk naar werkplezier’ opgesteld. De brochure maakt deel uit van de Arbocatalogus Grafimedia; een boek met oplossingen voor de belangrijkste arbeidsrisico’s in de sector.

Danny Wilms, adviseur bij Workbooster, heeft op verzoek van de sociale partners de arbocatalogus geactualiseerd. Daarbij is gekeken naar ontwikkelingen op arbogebied en maatschappelijke veranderingen. De volgende zes aspecten zijn beter uitgewerkt:

  • meer inhoudelijke cijfers over werkstress gerelateerde onderwerpen die spelen op de werkvloer
  • het belang van werkplezier als motor om langer door te willen blijven werken (noodzakelijk omdat de pensioenleeftijd de komende jaren stapsgewijs stijgt naar 67 jaar)
  • een betere uitwerking van de informatie over positieve (energiegevers) en negatieve aspecten (energievreters) in het werk.
  • het belang van het bespreekbaar maken van werkstress en hoe dat kan worden gerealiseerd
  • een eigen plek voor de PSA onderwerpen agressie, pesten en seksuele intimidatie
  • het toegenomen belang van een goede werk-privé balans (onder andere ten gevolge van de toename van mantelzorgers)

Verder is er een actueel overzicht gemaakt van interessante links, websites en wordt uitgelegd hoe je werkdruk en stress kunt meten en welke instrumenten daarbij kunnen worden gebruikt.

Positieve benadering
Kenmerkend voor arbozorg is dat het zich traditioneel richt op het signaleren van risico’s, behandelen van problemen en op het vermijden daarvan. ‘Arbo’ gaat altijd over schadelijke invloeden, negatieve aspecten van de werksituatie. Niet zo gek, dat in sommige bedrijven dan ook wordt gedacht: ‘heb ik hier wel zin in?' Zeker als er geld verdiend moet worden om het bedrijf draaiende te houden. De titel van de arbocatalogus is echter niet voor niets: 'van werkdruk naar werkplezier'. Daarmee richt de arbocatalogus zich ook op positieve krachten in het werk. Wie wil er geen werkplezier? Je hoeft het dan ook niet meer te hebben over bepaalde risicogroepen, alle medewerkers hebben baat bij een dergelijke positieve, op groei en ontwikkeling gerichte benadering. Goed voor de medewerker én goed voor het bedrijf.

Aanvullende hulpmiddelen
De sociale partners vonden het belangrijk om niet alleen het arbocatalogusthema te actualiseren, maar ook enkele aanvullende acties te doen, om het onderwerp zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. Workbooster heeft als aanvulling een presentatie gemaakt voor bedrijven die in hun eigen organisatie aandacht willen besteden aan dit onderwerp. Daarnaast ontwikkelt workbooster op verzoek van de sociale partners in 2015 twee branchespecifieke workshops, een voor medewerkers en een voor ondernemers, stafmedewerkers (zoals HRM) en leidinggevenden.

Download hier het Arbocatalogus-thema 'van werkdruk naar werkplezier' en de samenvatting: arbocatalogus-thema 'van werkdruk naar werkplezier' (samenvatting)

Meer informatie
Klik hier voor een interview met Danny Wilms dat is gepubliceerd op de website en in het verenigingsblad van het KVGO, de ondernemersorganisatie. Meer informatie is te vinden op het arboplatform van de sociale partners: www.arbografimedia.nl

Actueel